Жук Ігор

Доцент кафедри нової і новітньої історії України

1989 – Московське вище художньо-промислове училище, кандидат мистецтвознавства

1978 – спеціаліст, Львівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва

1982–1992 – Львівське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору і етнографії ім. М. Рильського АН України, науковий співробітник;

1993–1996 – незалежний дослідник;

1996–2000 – видавництво «Центр Європи», редактор;

з 2000 – Український католицький університет, викладач, доцент

 

1993 – Getty Research Fellowship for Scholars from Central/Eastern Europe, стажування в Австрії, Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Великій Британії (збір матеріалів за дослідницькою темою «Art Nouveau in Ukraine»);

1994 – Wschodnia Szkoła Letnia, Варшавський університет;

1995 – The Victorian Society in America Scholarship, Newport Summer School;

1995 – Fundacja Janineum (проект «Львівська архітектурна школа ХІХ – початку ХХ ст.»);

1996 –  Fundacja im. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich, наукова стипендія (підготовка виставки, присвяченої архітектурній творчості Ю. і А. Захарєвичів, Краків – Вроцлав);

1997 – Royal Society of Edinburgh Visiting Fellowship (підготовка виставки, присвяченої архітектурі Львова доби сецесії – проект «Ornament Is Not a Crime», Едінбурґ – Лондон»;

1997 – Kasa im. Józefa Mianowskiego – Fundacja Popierania Nauki , наукова стипендія (проект «Львівська архітектурна школа ХІХ – початку ХХ ст.»);

1998 – British Academy Visiting Fellowship (проект «Ornament Is Not a Crime»);

1998–1999, 2002–2003 – Fulbright Scholar Program, стажування в Українському науковому інституті Гарвардського університету (розробка Проекту «Леополіс» – електронного архіву історії українського мистецтва);

1999 – Getty/UCLA Summer Institute for Knowledge Sharing, University of California, Los Angeles;

1999 – Getty Summer Institute in Art History and Visual Studies, University of Rochester;

2000 – Fundusz Królowej Jadwigi, дослідницька стипендія Яґеллонського університету (проект «Львівська архітектурна школа ХІХ – початку ХХ ст.»);

2000–2001 – Рада Міжнародних Наукових Обмінів (IREX), грант в рамках Consortium for the Humanities and Social Sciences (Проект «Леополіс»);

2002 – грант Міжнародного фонду «Відродження» (Проект «Леополіс»);

2007 – Shklar Fellowship, Український науковий інститут Гарвардського університету (Проект «Леополіс»)

Aльфонс Муха: Плакати. Каталог виставки. – Львів, 1989;

Twórczość Alfreda Zachariewicza a historia architektury Lwowa // Sztuka i historia: Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków, listopad 1988. – Warszawa, 1992. – S. 343–356;

Іван Левинський, архітектор-будівничий Львова // АрхітектураУкраїни. – 1992. – №.2. – С. 20–28;

Архітектурний декор львівської сецесії // Мистецькі студії. – 1993. – №.2–3. – С. 104–111;

Historismus, Secession, und Neoklassizismus in Lemberg – Grundzügeder Architektur der Jahre 1870-1910 // Lemberg/L’viv 1772-1918: Wiederbegegnung mit einer Landeshauptstadt der Donaumonarchie. – Wien, 1993. – S. 36–39;

Іван Левинський – педагог і теоретик // Записки Наукового товариства імені Т. Шевченка.Том CCXXVII. – Львів, 1994. – С. 333–340;

Архітектура Львова кінця ХІХ – початку ХХ століть: спадщина Івана Левинського та його фірми // Львів: Історичні нариси. – Львів, 1996. – С. 255–266;

Професор Густав Бізанц (сторінка з родинної саги) // Німецькі колонії в Галичині: Історія – архітектура – культура. Матеріали, доповіді та повідомлення. – Львів, 1996. – С. 142–153;

Julian Zachariewicz 1837–1898, Alfred Zachariewicz 1871–1937: Wystawa twórczości. Katalog. – Warszawa, 1996;

Торгово-промислова палата / Історико-архітектурний атлас Львова. – Серія II, зошит 3. – Львів, 1998;

The Architecture of Lviv // Shaping the Great City: Modern Architecture in Central Europe 1890–1937. – Munich, London, New York, 1999. – P. 145–148;

The Architecture of Lviv From the Thirteenth to the Twentieth Centuries // Lviv: A City in the Crosscurrents of Culture. – Cambridge, Mass., 2005. – P. 95–130;

Архітектура // Історія Львова. У трьох томах – Том 2 – Львів, 2007 – С. 93–98, 439–450;

Тадеуш Обмінський – творець і дослідник сакральної архітектури // Наукові записки Українського Католицького Університету. – Львів, 2010. – Ч. 2: Серія «Історія». – Вип. 1. – С. 149–161;

Львів Левинського: місто і будівничий (альбом-монографія). – Київ: 2010;

Lemberg/Lwiw, 1890-1910: Pioniere der modernen Architektur / Ukraine: Städte, Regionen, Spuren. – Wien, 2012. – S. 26–49.