Наука в УКУ

Наукові дослідження й організація наукової праці в Українському католицькому університеті ґрунтуються на діалогічному звʼязку науки, навчання і практичних навичок, що створює додану вартість освітніх послуг в академічній, професійній і соціальній сферах. У поєднанні віри й розуму, інноваційна модель Університету формується на засадах свободи творчого пошуку задля (творення нових знань та) світоглядної формації сучасного студента, аспіранта і викладача. Модель «викладання через дослідження», за якої викладачі надихають і мотивують студентів своїми науковими здобутками, безпосередньо зорієнтована на покращення якості освітніх послуг. Дослідницька праця викладачів, аспірантів і студентів зосереджена головно в наукових інститутах і на кафедрах Університету, а також у школах і навчально-дослідницьких центрах і програмах. Наукова діяльність в УКУ спирається на засади християнської моралі й академічної доброчесності та підтримується прозорою політикою надання внутрішніх ґрантів, премій і стипендій та інших форм заохочення.

 

До пріоритетних дослідницьких напрямків УКУ належать програми з українського католицького богословʼя, вивчення проблем сучасності та примирення й порозуміння в Україні, «Київське християнство», «УГКЦ в умовах радянського панування: насильницька ліквідація, життя в підпіллі, боротьба за легалізацію, 1939-1989». До дослідницьких галузей, де УКУ має або найближчим часом планує розвинути оригінальні наукові школи, належать: історія, в тому числі церковна та інтелектуальна, дослідження націоналізму, релігієзнавство, окремі ділянки богослов’я, соціологія, етичні та біоетичні проблеми, прикладні дослідження в галузі машинного навчання.

 

Водночас щорічно Вчена Рада Університету визначає у рамках Наукового замовлення Університету пріоритетні теми для наукових досліджень на наступний академічний рік. У 2021-2022 роках пріоритетні теми для наукових досліджень:

1. Спадщина митр. Андрея Шептицького та її значення в сучасності

2. Історії, що зцілюють рани минулого

3. Ad fontes

4. Цілісний людський розвиток:

4.1. Святість людського життя та етична природа людських справ

4.2. Богословські та гуманітарні відповіді на глобальні технологічні й етичні виклики

4.3. Інтегральна екологія та цілісний розвиток людства

4.4. Виклики справедливості – питання правосуддя, знедолених, маргіналізованих і бідності

4.5. Прикладні проблеми політики і турбота про спільне благо: сучасна криза і майбутнє

4.6. Травма комунізму, її вплив на проблеми ідентичності і суспільного розвитку в Україні та світі

Детальніше про пріоритетні теми

 

Стратегія розвитку УКУ - 2025 передбачає активний розвиток науки та  ґрантової діяльності в Університеті, яка має на меті забезпечити присутність і впізнаваність (visibility) Університету на загальнонаціональному рівні й, в окремих сферах, також у міжнародному глобальному просторі як провідного дослідницького та аналітичного осередку зі своїми науковими школами та інститутом професора. Зокрема, головні показники виконання цієї стратегії:

  • · щороку УКУ реалізовує принаймні один план заходів дослідницького характеру і один комплексний проект публічного характеру по темі митр. Андрея Шептицького;
  • · щороку не менше 50% ресурсів, вкладених в наукову діяльність УКУ, приходять зі зовнішніх грантів, залучених науковцями, причому кожного наступного року обсяг таких ресурсів зростає щонайменше на 10%, при цьому кожен НПП є виконавцем не менше, ніж одного внутрішнього чи зовнішнього наукового гранту на рік;
  • · щороку не менше 60% НПП за основним місцем праці з науковими ступенями публікують результати своїх досліджень (статті) в рецензованих наукових часописах, з них третина – в журналах високого рівня (індексованих у Scopus, WOS);
  • · з 2025 року Університет пропонує до уваги громадськості не менше 10 аналітичних звітів і розробок в ділянці complexity framework УКУ з фокусом на Україні і у світлі соціальної думки Церкви.

 

Однією з передумов успішної реалізації цієї Стратегії є гнучка фінансова модель підтримки науки та самозарадності науковців УКУ. З метою ефективного використання ресурсів на наукову роботу, підвищення мотивації науковців, забезпечення гнучкості у використанні коштів в Університеті створено Науковий Фонд, з якого на конкурсних засадах відбувається розподіл частини ресурсів на наукову роботу.

 

У квітні 2021 року завершилася розробка політики розвитку наукової діяльності в УКУ. В найближчій перспективі в Університеті заплановано також трансформацію серій «Богослов'я» та «Історія» «Наукових записок УКУ» у рецензовані часописи, які увійдуть як в реєстр фахових видань України, так і в міжнародні наукометричні бази.

 

Організація та координування наукової діяльності діяльності в Університеті здійснюється Науково-організаційним відділом УКУ.