Наука в УКУ

Наукові дослідження й організація наукової праці в Українському католицькому університеті ґрунтуються на діалогічному звʼязку науки, навчання і практичних навичок, що створює додану вартість освітніх послуг в академічній, професійній і соціальній сферах. У поєднанні віри й розуму, інноваційна модель Університету формується на засадах свободи творчого пошуку задля пізнання Істини та світоглядної формації сучасного студента, аспіранта і викладача. Модель «викладання через дослідження», за якої викладачі надихають і мотивують студентів своїми науковими здобутками, безпосередньо зорієнтована на покращення якості освітніх послуг. Дослідницька праця викладачів, аспірантів і студентів зосереджена головно в наукових інститутах і на кафедрах Університету, а також у школах і навчально-дослідницьких центрах і програмах. Наукова діяльність в УКУ опирається на засади християнської моралі й академічної доброчесності та підтримується прозорою політикою надання внутрішніх ґрантів, премій і стипендій та інших форм заохочення.

До пріоритетних дослідницьких напрямків УКУ належать програми з українського католицького богословʼя і вивчення проблем сучасності та примирення й порозуміння в Україні, «Київське християнство», «УГКЦ в умовах радянського панування: насильницька ліквідація, життя в підпіллі, боротьба за легалізацію, 1939-1989».

Стратегія розвитку науки в УКУ 2017-2020 рр. передбачає вже у середньостратегічній перспективі видиму присутність і впізнаваність (visibility) Університету на загальнонаціональному рівні й, в окремих сферах, також у міжнародному глобальному просторі як провідного дослідницького осередку зі своїми науковими школами та інститутом професора. У найближчій перспективі в Університеті заплановано відкриття Центру богословських досліджень УГКЦ, Докторської Школи УКУ (Graduate School) й Центру перспективних досліджень (Center for Advanced Studies). Так само передбачається реалізація низки всеукраїнських і міжнародних проектів, реформа Видавництва УКУ, трансформація «Наукових записок УКУ» у рецензований часопис за принципом Peer Reviewed Journals та започаткування не пізніше 2020 р. міждисциплінарного англомовного щорічника.

Організація та координування наукової діяльності діяльності в Університеті здійснюється Науково-організаційним відділом УКУ.

 

Наукові центри та інститути

Кожен інститут своєю діяльністю відповідає на певну суспільну потребу. Проекти інститутів, які є одночасно науковими і церковними інституціями, є формою християнської місії католицького університету.