ЦІЛІСНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ.

Світоглядне Ядро

А чи ви знали що:

  • 96% працедавців звертають увагу на ціннісну складову кандидатів;
  • 99% працедавців наголошують на значущості аналітичного / критичного мислення, що проявляється у вмінні формулювати та ставити запитання, бути відкритим до дискусій;
  • 82% працедавців вважають адаптивність та стресостійкість важливими якостями працівників. Йдеться не лише про вміння конструктивно переживати стрес, але й про навички продуктивно працювати в ситуації невизначеності, гнучко реагувати на зміни навколо та вміти змінювати власну поведінку.

“Цінності мажуться на хліб”

   Ярослав Грицак, історик

Мета Світоглядного Ядра

Цілісний розвиток особистості. Ми хочемо допомогти студентам зростати не лише інтелектуально та професійно, але і плекати у них усвідомлення власної відповідальності та вміння будувати своє життя на християнських цінностях та принципах спільного блага й людської гідності. Відтак програма формуватиметься довкола трьох напрямків – “Бог і я”, “Люди і я”, “Світ і я”.

Основні складові

Зміст навчальної програми курсу орієнтований на адаптацію студентів до університетського життя, розвиток критичного мислення, формування психоемоційної стійкості та набуття навички ефективно навчатись, розкриття можливостей конструктивного входження студентів, розкриття можливостей конструктивного входження студентів першого курсу до соціально-психологічного простору ВНЗ, розуміння й поширення культури академічної доброчесності, розвитку навчальної та професійної мотивації.

Має на меті познайомити студента із досвідом християнського свідчення зустрічі з Богом та динамікою християнського життя і віри. Пояснити суть християнської позиції та пропозиції для сучасної людини.

Розкриває студентові важливість і природу міжособистісних стосунків та розвиває вміння жити у сім’ї та спільноті, відкриватися на потреби іншого та досягати необхідної синергії між індивідуальним та суспільним. Пояснює, що означає прожити добре життя, а також навіщо і як цього досягнути.

Повинна розкрити студентові важливість відповідального ставлення до світу, глобальних процесів та викликів, з якими його покоління буде мати справу, а також познайомити студента із християнським розумінням суспільного розвитку та прогресу і важливістю цілісного плекання особистості

Як це діятиме на практиці

1
семестр

Вступ до
університетських студій

2, 3, 4
семестри

Кожного семестру на вибір один з курсів Світоглядного ядра:

Курси Світоглядного Ядра

У першому семестрі всі студенти бакалаврату відвідуватимуть курс “Вступ до університетських студій”, а у 2-му, 3-му та 4-му семестрах кожен студент самостійно почергово обиратиме напрямок, за яким бажатиме навчатись, та курси, які захоче відвідувати. Отже, після двох років навчання усі студенти УКУ пройдуть курс “Вступ до університетських студій”, два курси з напрямку “Бог і я”, два курси з напрямку “Люди і я” та два курси з напрямку “Світ і я”.

У межах програми передбачено організацію для студентів відкритих світоглядних лекцій громадських діячів, відомих вчених та лідерів думок як з України так і іноземних у вигляді як додаткових компонентів так і частини курсів.

У програмах окремих курсів є заплановані освітні поїздки по Україні та закордон. Частиною окремих курсів програми є суспільно-орієнтовані проєкти.