Бог і я

Перелік курсів

Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Біблія і її світ: постаті, історія, культура

Галина Теслюк

Біблістка, кандидатка наук з богослов’я, старша викладачка кафедри біблійних наук філософсько-богословського факультету УКУ, докторантка Каліфорнійського університету в Берклі і Консорціуму вищих богословських студій, США.

Анотація курсу

Курс пропонує студентам ознайомитися з основними етапами формування і написання книг Біблії, їх змістом, дізнатися про історичні події, які відображені у біблійних текстах, відкрити для себе соціально-культурне та релігійне життя давніх євреїв і ранніх християнських спільнот, замислитися над питанням Божого об’явлення людям через писання. На прикладі літературних творів і сучасної кінематографії проаналізувати, як біблійні сюжети трактуються в сьогоденні.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • розуміти зміст вибраних текстів Старого і Нового Завітів та історію формування Старого та Нового Завіту, утворення біблійного канону;
 • знати основні події та осіб з історії Ізраїлю, раннього Юдаїзму та новазавітньої Церкви;
 • аналізувати соціальний, політичний і релігійний контекст юдаїзму періоду Нового Завіту;
 • ознайомити з головними методами дослідження Святого Письма у літературознавстві, археології, географії, герменевтиці і екзегезі;

Результати навчання:

 • Географія Святої Землі. Археологія і біблійні дослідження.
 • Біблія в українських перекладах.
 • Рання історія людства Бут 1-11.
 • Історія патріархів і матриархинь.
 • Біблія і сучасна культура.
 • Біблія і кінематограф.
 • Проблема невинного страждання.
 • Христос та його контекст.
 • Апостол Павло та ранні християнські спільноти.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Залежності та соціум

о.Іван Глова

Префект Львівської Духовної Семінарії Святого Духа УГКЦ, асистент Кафедри пасторального богослов’я ФБФ УКУ, викладач Київської Трьохсвятительської духовної семінарії

Анотація курсу

Курс “Залежності та соціум” є пасторально-катехитичною пізнавальною дисципліною, яка представляє розуміння праці і служіння узалежненим людям. У сьогоднішньому суспільстві, що масово виробляє алкогольні та тютюнові продукти, формує та усталює обряди, форми, звички, пов’язані із надмірним їх вживанням, алкоголь, куріння та інші сучасні виклики (залежність від інтернету, геймерство, аудіо-наркотики, айфон-залежність, включно із надмірним вживання соц.мереж), з якими із кожним роком все частіше стикається людина, набрали настільки великого поширення, що узалежнена людина досить часто не в силі побачити, зрозуміти та, зрештою, захиститись від їхнього негативного впливу.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Геймерство: історія та виклики
 • Алкоголізм та асоціації анонімних алкоголіків
 • Бог і я: пошук шляхів допомоги узалежненому
 • Наркотики та куріння: вплив на організм та на соціум

Результати навчання:

 • застосовувати відповідні методи і підходи у роботі з узалежненими людьми;
 • робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення;
 • логічно та послідовно викладати засвоєний матеріал;
 • історія патріархів і матриархинь.
 • працювати з основними документами Церкви для дослідження пасторального та катехитичного служіння із узалежненими особами та «співзалежними»;
 • аргументовано відстоювати свою точку зору;
 • використовувати підставову термінологію узалежнень та співзалежності.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Християнство у фільмах

Світлана Гуркіна

Історикиня, кандидатка історичних наук, директорка Інституту історії Церкви Львівської Богословської Академії

Анотація курсу

Курс дасть можливість краще пізнати й візуалізувати конкретний досвід свідчення християнських святих, християнські цінності, чесноти, молитовне життя, та виклики, притаманні різним історичним періодам. Перегляд фільмів, читання джерел і літератури, праця в малих групах, а також участь у дискусіях є складовими частинами цього курсу.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Рання Церква
 • Золота доба Отців Церкви: св. Августин
 • Монаше життя в його різноманітності
 • Ранньомодерний католицизм і реформа Церкви
 • Християнство поза межами Європи
 • Виклики секуляризації
 • Церква у ХХ столітті

Результати навчання:

 • критично аналізувати й оцінювати кінофільми й історичні джерела;
 • займати позицію в дискусіях і висловлювати власні думки;
 • вміти працювати у групі;
 • усвідомлювати і вміти пояснити суть християнських цінностей.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Релігійне життя України в глобальному історичному контексті

Анатолій Бабинський

PhD, Науковий співробітник Інституту історії Церкви Українського католицького університету

Анотація курсу

Предмет передбачає ознайомлення студентів з особливостями розвитку християнства та інших релігійних спільнот на території України в контексті розвитку світових цивілізацій (етно-конфесійні процеси та взаємини,
церковно-державні та міжрелігійні стосунки)

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Розмаїття релігійного життя на українських землях
 • Християнська традиція в Україні: між Сходом і Заходом
 • Етно-конфесійні процеси та взаємини в Україні
 • Історичні моделі та форма взаємодії між владою, релігійними спільнотами і суспільством
 • Шляхи гармонізації церковно-державних і міжконфесійних стосунків у сучасній Україні

Результати навчання:

 • виробити вміння аналізувати історичні процеси, події, явища;
 • навчити інтерпретувати історичний матеріал, розглядати його у всесвітньо-історичному контексті та прогнозувати тенденції майбутнього розвитку на прикладі релігійного життя;
 • формувати критичне вміння визначати місце та роль як окремих особистостей, так і цілих релігійних спільнот у історичному розвитку та сучасному релігійному й суспільному житті України;
 • виробити інтерес і повагу до історії, культури і традиції власної Церкви та інших релігійних спільнот;
 • формувати толерантне й неупереджене ставлення до різних конфесій.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

У пошуках Бога: кілька пропозицій від богослов'я, літератури та філософії

Юлія Вінтонів

викладач кафедри пасторального богослов’я, аспірантка УКУ, пише дисертацію про Богопокинутість

Анотація курсу

Курс має на меті “шукати” Бога у різних духовних досвідах людини без намагання переконати чи нав’язати єдиний шлях для усіх. Співпраця між богослов’ям, літературою та філософією дадуть можливість чесно та відкрито обговорити такі проблеми людського буття як страждання, невіра, богопокинутість, бунт, надія та інші.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Бог ‘ізмів’: у кого ми віримо чи не віримо?
 • Де Бог? Феномен сумніву та пошуку
 • Богопокинутість та страждання: бич Божий чи надія?

Результати навчання:

 • знайти власний шлях до свого Бога;
 • вміти вести чесний діалог з собою, іншими та Іншим;
 • навчитись дискутувати, сумніватися та шукати Істину.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Християнська духовність: Біблійні основи

о.Юрій Щурко

Викладач УКУ з 2008 року, декан Філософсько-богословського факультету УКУ

Анотація курсу

Метою даного курсу є представлення суті християнства, а також допомога студентам у осмисленні найважливіших відчуттів та прагнень, котрі є в серці кожної зрілої людини. Одне із завдань – показати як християнство дає відповіді на найважливіші питання, які ставить собі переважна більшість людей стосовно сенсу життя, мети існування людини, її ролі та завдання в цьому та майбутньому світі.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Чотири відчуття (потреби) кожної людини.
 • Біблія – Слово Боже та Драма у п’ятьох актах.
 • Мораль і Старий Завіт: Бог та людина ідуть разом в історії світу.
 • Література Мудрості та книга Йова: Божий порядок та проблема зла у світі.
 • Пророки Старого Завіту: минуле, теперішнє, майбутнє.
 • Євангеліє – добра Новина (а не добра порада) для кожної людини.

Результати навчання:

 • характеризувати основні відчуття, які існують в серці людини;
 • знати основні сучасні уявлення відносно ідеї Бога та порівняти їх з Біблійним об’явленням;
 • представити основні моменти історії Ізраїлю та сучасної Церкви;
 • представити, які виклики ставлять книги Біблії для сучасних християн та суспільства загалом;
 • пояснити чим є, та чим не є християнство; представити суть християнської керигми.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Андрей Шептицький: ad fontes

Перун Михайло

Доктор наук соціальних комунікацій, доцент кафедри богослов’я ФБФ УКУ

Анотація курсу

Курс пропонує студентам ознайомитися із життям та діяльністю митрополита Андрея Шептицького (1865-1944) – одного з найвизначніших духовних постатей Української церкви першої половини ХХ ст. Андрей Шептицький – граф, митрополит Галицький, архиєпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, громадський і церковний діяч, меценат. Протягом курсу студенти ознайомляться з Його покликанням, архипастирським служінням як у Галичині, так і поза нею, підтримкою молодіжних організацій, просвітою, державотворенням, працею в унійній ділянці, опікою сиротинцями, рятунковими акціями, розвитком та підтримкою мистецтва.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Молодість та покликання А. Шептицького
 • Архипастирське служіння в Україні та діаспорі
 • Духовні навчальні заклади. Початок Греко-католицької богословської академії у Львові
 • Просвіта та державотворення
 • Медицина та охорона здоров’я
 • Пасторальне служіння та листи
 • Рятункові ініціативи (євреї, православні)
 • Про митрополита Андрея – актуальність сьогодні

Результати навчання:

 • ознайомитися з постаттю митрополита Андрея Шептицького: його життєвою дорогою, покликанням, архипастирським служінням, вмінням служити кожному потребуючому;
 • знати основні віхи започаткованих та підтримуваних митрополитом Андреєм ідей, ініціатив, проектів;
 • аналізувати вклад митрополита Андрея Шептицького в душпастирський розвиток УГКЦ, державотворення, екуменічний рух, підтримку мистецьких і соціальних проектів, інших ініціатив;
 • виробити інтерес дослідження як постаті, так і спадщини митрополита Андрея Шептицького.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Християнство як парадигма мислення

Роман Назаренко

Докторант Tilburg University, екс-керівник офісу Ректора УКУ, викладач Києво-Могилянської бізнес школи, національний лектор Української академії лідерства, працівник інституту релігії та суспільства УКУ

Анотація курсу

Важливим завданням курсу «Християнство як парадигма мислення» є спроба представити цю релігію з несподіваних та неочевидних сторін, які тим не менше формують образ сучасного Християнства. Ми шукатимемо відповіді на складні та контраверсійні питання. З одного боку, ми розберемося в різних аспектах критики Християнства, а з іншого – відкриємо його привабливість та актуальність. Впродовж курсу ми навчимося правильно сумніватися.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Зародження та становлення Християнства
 • Історичний Ісус (нехристиянські джерела про Ісуса з Назарету)
 • Критика Християнства, або що означає твердження: Християнство – релігія слабких?
 • Що християнство говорить про: щастя, успіх, багатство; мрію; війну.
 • Загробне життя або що очікує на християнина після смерті?
 • Бути християнином – означає бути воїном
 • Де був Бог під час “Бучі”?
 • Про митрополита Андрея – актуальність сьогодні

Результати навчання:

 • розуміти головні обриси Християнства між минулим і сучасністю;
 • вміти аналізувати окремі біблійні сюжети та розуміти їх актуальність в наші дні;
 • розуміти християнську парадигму мислення;
 • усвідомлювати межу між стереотипним та фактичним наповненням Християнства.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Релігія та сучасна геополітика

Роман Назаренко

Докторант Tilburg University, екс-керівник офісу Ректора УКУ, викладач Києво-Могилянської бізнес школи, національний лектор Української академії лідерства, працівник інституту релігії та суспільства УКУ

Анотація курсу

Курс покликаний ознайомити студентів з важливими геополітичними процесами у світі, крізь призму релігійних факторів. Дуже часто релігія інструменталізується та використовується у політичних цілях, що особливо помітно у військових конфліктах. На вибраних прикладах відстежимо переплетення релігійних та ідеологічних мотивацій. Особливий наголос зробимо на Ісламі та Християнстві як двох найвпливовіших релігій сучасності.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Вступ до Авраамічних релігій: Юдаїзм, Християнство, Іслам
 • Роль релігійного фактору під час військових конфліктів (Арабо-ізраїльский конфлікт; війна у Нагірному Карабаху; Югославські війни; російсько-українська війна)
 • Роль релігійного фактору в сучасних геополітичних процесах (Катарська дипломатична криза; взаємовідносини Ватикану та Росії)
 • Теракт «11 вересня» в США та епоха міжнародного тероризму

Результати навчання:

 • ознайомитися з основними аспектами віровчення в Ісламі та Християнстві;
 • вміти аналізувати сучасні геополітичні процеси;
 • розвинути комплексне розуміння глобальних процесів та явищ;
 • розуміти роль релігійних чинників у вибраних військових конфліктах ХХ-ХХІ ст.;
 • розвинути критичне та аналітичне мислення.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Досвід Бога в європейській філософії

Орися Біла

Філософиня, кандидатка філософських наук, завідувачка кафедри філософії

Анотація курсу

Філософія виникла як наука про підстави – підстави світу, людства, людських намірів і діяльності. Підставою ж самої філософії є раціональність, що виражається у здатності концептуалізувати реальність за допомогою мислення. Часто філософію та релігію протиставляють: мовляв, філософія прийшла на зміну релігії як нова епоха, що подолала старі релігійні упередження. Насправді ж стосунок між релігією і філософією не такий простий: ці дві великі царини людського духу перебувають у тісному зв’язку. Релігія, зокрема християнство, активно користується мовою філософії, але й філософія у прагненні краще зрозуміти світ не оминає тем наприродного і божественного. Цей курс – про найцікавіші філософські інтуїції в європейській філософії, що стосуються проблем раціональних доказів існування Бога, Його зв’язку зі світом, погляду на ціль і призначення людства з точки зору існування Божественного, а також про співвідношення добра і зла та віри і розуму.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • (Раціональні) докази існування Бога
 • Природа Бога з погляду філософії
 • Проблема існування зла у світі, який створив Бог
 • Проблема співвідношення віри і розуму
 • Проблема співвідношення віри і розуму

Результати навчання:

 • отримати концептуальні наукові та практичні знання у сфері філософії релігії;
 • критично осмислювати філософські світоглядні теорії, орієнтуватися у головних поняттях і методах європейської релігійної філософії;
 • поглибити навики роботи з текстами і зокрема навчитися працювати з філософською літературою;
 • аргументовано дискутувати;
 • концептуалізувати власні релігійні переконання і аргументовано їх переглядати, якщо це необхідно.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Чи це людина: вибрані питання людинознавства, богослов’я та філософії

Юлія Вінтонів

викладач кафедри пасторального богослов’я, аспірантка УКУ, пише дисертацію про Богопокинутість

Анотація курсу

Курс має на меті “шукати” Бога у різних духовних досвідах людини без намагання переконати чи нав’язати єдиний шлях для усіх. Співпраця між богослов’ям, літературою та філософією дадуть можливість чесно та відкрито обговорити такі проблеми людського буття як страждання, невіра, богопокинутість, бунт, надія та інші.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Бог ‘ізмів’: у кого ми віримо чи не віримо?
 • Де Бог? Феномен сумніву та пошуку
 • Богопокинутість та страждання: бич Божий чи надія?

Результати навчання:

 • знайти власний шлях до свого Бога;
 • вміти вести чесний діалог з собою, іншими та Іншим;
 • навчитись дискутувати, сумніватися та шукати Істину.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Політичне богослов'я

о. Михайло Димид

Український релігійний діяч, науковець, професор УКУ, протопресвітер УГКЦ, доктор східного канонічного права, блогер, капелан Майдану. Член Пласту, церковний адвокат, перший ректор відновленої Львівської Богословської Академії.

Анотація курсу

Український релігійний діяч, науковець, професор УКУ, протопресвітер УГКЦ, доктор східного канонічного права, блогер, капелан Майдану. Член Пласту, церковний адвокат, перший ректор відновленої Львівської Богословської Академії.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Засади публічної теології. Церква і публічний простір
 • Церква і держава. Церква і свобода
 • The Sectarian Temptation
 • Теологія визволення
 • Церква і Майдан
 • Християнський фундаменталізм, секуляризм та богослов’я після Майдану
 • Богослов’я Майдану та людська гідність
 • Роль релігії в примиренні
 • Презентації книг Анатолій Денисенко “Теологія визволення: ідеї, критика, перспективи” та Презентація книги – Мирослава Мариновича “Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми»”.

Результати навчання:

 • як застосовувати богословське розуміння до конкретних суспільних викликів;
 • критично підходити до викликів, які є наслідками глобалізації, секуляризації, кризи ліберальної демократії;
 • аналізувати взаємостосунки Церкви та публічного простору з богословської перспективи;
 • демонструвати знання про сучасні богословські дискусії про взаємостосунки Церкви та публічного простору.