Дисципліни вільного вибору університету

Мета ДВВУ

Дисципліни вільного вибору з пропозиції університету (ДВВУ) є частиною вибіркової складової навчальних планів усіх програм. Вони допомагають здобувачам освіти творити індивідуальну освітню траєкторію.

Дисципліни вільного вибору з пропозиції університету вивчають студенти бакалаврських програм 3 та 4 років навчання та магістри у збірних групах.

У 2022-23 н. р. ми доповнили кошик ДВВУ дисциплінами, які сприятимуть формуванню компетентностей, необхідних для виживання у часі війни та післявоєнної відбудови України.

ДВВУ ДОПОМАГАЮТЬ СТУДЕНТАМ:

 • розширити кругозір у суспільно-політичній, культурній, духовній, екологічній сферах;
 • здобути загальні знання про культуру, релігію, науку, мистецтво, історію, філософію та міждисциплінарні візіонерські знання;
 • розвинути критичне та рефлексивне мислення при формуванні переконань та висновків, стресостійкість та здатність відповідати на виклики сучасного світу;
 • набути досвіду міжнародної взаємодії, волонтерства та наукового пошуку;
 • сформувати моральну поставу та загартувати характер;
 • отримати додаткові компетентності затребувані на ринку праці.

Перелік курсів

Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Українська ідентичність 2.0: бути українцями після 24 лютого 2022 р.

Судин Данило

Доцент кафедри соціології. Викладач року 2021, Найкращий молодий соціолог 2014 та 2018

Анотація курсу

Це предмет, в якому ми розглянемо не лише українську ідентичність – якою вона була до 24.02.2022 р., та яких змін зазнала після початку широкомасштабного російського вторгнення на

територію України. Ідентичність є поняттям, яким ми активно послуговуємося в повсякденному житті, іншими словами – це поняття з

інтуїтивної соціології. Натомість в цьому предметі ми розглянемо і теоретичні рамки розуміння ідентичності. Фактично, метою предмету є зробити видимими ті аспекти та виміри ідентичності, які ми не помічаємо в перебігу повсякденного життя. Іншою важливою ціллю є систематизувати, пов’язати між собою різноманітні фрагменти знання про ідентичність в єдину цілісність.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Ідентичність: чим вона є і як людина її отримує?
 • Культурна травма та ідентичність: чому потрібно пам’ятати про трагічні події в історії групи?
 • Колективна пам’ять та ідентичність: як пам’ять про минуле робить нас українцями?
 • Національні міфи та ідентичність: яку візію майбутнього  пропонують наративи про минуле?
 • Символи та ідентичність: як цінності групи «втілюються» в конкретних об’єктах?
 • Міста як проєкція ідентичності: чому назви вулиць та пам’ятники мають значення?
 • Культурне домінування та ідентичність: як колонізатори формують почуття меншовартості в колонізованих?
 • Постколоніалізм та ідентичність: як імперія існує в свідомості підкорених навіть після свого розпаду?
 • Права людини та національна ідентичність: чи дійсно нація може бути лише понад усе?
 • Громадський активізм та національна ідентичність: чому стабільні демократії опираються на міцну національну ідентичність?

Результати навчання:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти та студентки вироблять наступні компетенції:

 • критичне та творче мислення,
 • патріотизм,
 • професійні та на перетинах.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Мир, війна і християнство

Олег Кіндій

PhD, доцент кафедри богослов’я, директор Центру екобогослов’я і сталого розвитку УКУ

Анотація курсу

Починаючи з 2014 р. (окупації Криму і початку військових дій на Донбасі), а особливо після 24 лютого 2022 р. (повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну) тема «війни і миру» стала надзвичайно актуальною для української держави, суспільства та церков. Підтримка керівництвом Російської православної церкви агресивної політики Російської федерації щодо України спонукала дослідити ставлення як Православної церкви, так і інших церков, Католицької та Протестантських, до війни як явища та участі в ній своїх вірних. У цьому курсі ми проаналізуємо і порівняємо позиції християнських церков щодо цього питання, в історичній ретроспективі та за допомогою офіційних документів і сповідань віри.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Головні принципи християнського соціального вчення
 • Біблійні і патристичні джерела про війну і мир
 • Іван XXIII, Pacem in Terris
 • Застосування підходів Католицької Церкви до питання війни і миру
 • Застосування підходів Православної Церкви до питання війни і миру

Результати навчання:

 • давати вичерпний опис деяких центральних питань християнського соціального вчення, зокрема у питанні війни і миру;
 • розуміти зв’язок між соціальною доктриною християнських церков та сучасними чи історичними викликами та вміти аналізувати цей зв’язок;
 • вміти критично розмірковувати про соціальну доктрину християнських церков стосовно сучасних соціальних проблем у зв’язку з такими питаннями, як бідність, навколишнє середовище, стосунки між церквою і державою, новий суспільний договір.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Роль України в майбутніх міжнародних відносинах. Погляд крізь призму 12 подвигів Геракла

Лубківський Данило

Дипломат і громадський діяч, Заступник Міністра закордонних справ України (2014), Дипломатичний радник Прем’єр-міністра України (2015-16), Надзвичайний і Повноважний Посланник І класу, Директор

Київського Безпекового Форуму.

Анотація курсу

Курс «Роль України в майбутніх міжнародних відносинах» буде присвячений зовнішній політиці України і нашій ролі в тих міжнародних відносинах, які народжуються сьогодні на тлі російської агресії проти нашої держави. В рамках цього курсу зробимо спробу поглянути на те, як відповідати на внутрішні і зовнішні виклики крізь призму альтернативного підходу – міфу про 12 подвигів Геракла. Які зусилля треба зробити разом, щоб утвердити належну роль України в світі? Курс охопить ключові теми і проблеми національної зовнішньої політики, регіональної і глобальної безпеки, розшифровуючи їх за допомогою надзусиль античного героя – від перемоги над Немейським левом до приборкання Кербера.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Немейський лев. Перемога над Російською імперією
 • Лернейська гідра. Перемога над «Карфагеном провінційності»
 • Керинейська лань. Роль України в системі міжнародних відносин
 • Ерімантський вепр. Регіональна політика: від Балтії і Польщі до Туреччини і Кавказу.
 • Авгієві стайні. Членство в ЄС і НАТО
 • Стімфалійські птахи. Демократія vs автократія.
 • Критський бик. Підтримка європейської ідеї. Повернення та об’єднання Європи.
 • Приборкання Кербера. Не втратити себе.

Результати навчання:

 • знати і розуміти стратагеми зовнішньої політики України (перемога над російським агресором, вступ до ЄС і НАТО, отримання колективних гарантій безпеки), 
 • знати і розуміти принципи і методи ефективної дипломатичної діяльності, 
 • вміти формувати критичне бачення глобальних процесів та критично прогнозувати, яким може стати наш світ завтра.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Психологія прийняття рішень

Анастасія Широка

Психологиня, кандидатка психологічних наук, викладачка кафедри психології та психотерапії УКУ, редакторка «Дайджесту здоров’я», тренерка Нової поліції, спікерка «Пластового освітнього форуму», авторка наукових та науково-популярних публікацій

Анотація курсу

Це предмет за вибором, який розкриває ідею про те, що людина є обмежено раціональною істотою. Слухачам потрібно буде прийняти не дуже приємні ідеї про природу людини. Типовий вибір людини – залишатися на автопілоті. Її легко заставити панікувати, переконати у неправді та схилити до неетичного рішення. Однак, такі знання також дають можливість приймати рішення, виходячи з усіх цих обмежень. Дисципліна заснована на класичних роботах Д. Канемана, Ф. Тетлока, Р. Нісбета, дослідженнях Д. Аріелі, виступах ТЕД-конференцій та окремих курсах з Coursera.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Добрі та погані рішення: в чому відмінність?
 • Проблема прийняття раціонального рішення
 • Етичні та неетичні рішення
 • Цінності та прийняття рішень
 • Риторика
 • Механізми утворення когнітивних ілюзій: три основні евристики
 • Оцінка минулого
 • Прогнозування майбутнього
 • Теорія перспектив
 • Візуалізація статистичних даних
 • Дизайн середовища та прийняття рішень

Результати навчання:

 • Могти пояснити природу мислення людини та зауважувати типові евристики, які часто супроводжують процес прийняття рішення
 • Проаналізувати ситуацію з огляду на присутність в ній контекстів, які спонукають людину чинити неетично
 • Усвідомлювати особисті цінності та їхній зв’язок з щоденними рішення
 • Свідоміше ставитися до тих слів, які використовують в усних та письмових повідомленнях, з огляду на природу сприйняття та мислення людини.
 • Розуміти важливість використання в процесі прийняття рішення процедури прижиттєвого епікризу, відновлення емоційної рівноваги, звернення до своїх цінностей, відновлення перспектики, «внутрішнього» та «зовнішнього» погляду, калібрування у прогнозуванні майбутнього, звернення до пам’ятаючого та переживаючого Я.
 • Розуміти важливість використання у процесі прийняття рішення інструментів статистики, теорію ймовірності, наукову методологію; 
 • Усвідомлювати важливість створення дизайну середовища на противагу мотивації людини.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Маркетинг сталого бізнесу/Sustainable Business Marketing

Ігор Соловій

Доктор економічних наук, професор, випускник Fulbright Scholar Program (North Carolina State University, 2005, University of Vermont, 2015), Програми DAAD (University of Göttingen, 2007). Консультант міжнародної природоохоронної організації Preferred by Nature (PbN), у різні роки експерт Світового банку (WB),  Всесвітнього фонду природи (WWF) Міжнародного союзу охорони природи (IUCN). 

Анотація курсу

Сталий маркетинг — це стратегія просування екологічно та соціально відповідальних продуктів, практик і цінностей бренду. Сьогодні сталий маркетинг більше не є просто «трендом», якому компанії сліпо слідують. Із зростанням  екологічних проблем на межі планетарних меж у всьому світі суспільство стало соціально та екологічно відповідальнішим. Отже, клієнти шукають компанії, які відображають їхні цінності, бренди, які змінюють ситуацію та демонструють етику, орієнтовану на цілі сталого розвитку. Для  бізнесу це означає, що традиційні бізнес і маркетинг більше не є життєздатним варіантом. Лише добрих намірів уже недостатньо, натомість потрібні сталі практики, моделі виробництва та споживання і відповідні маркетингові стратегії. Цей курс розвиває знання та навички, необхідні для успішного просування сталих продуктів і послуг. Ми розглянемо широкі можливості, кращий досвід, перешкоди і ризики для розвитку сталого бізнесу у світі і в Україні зокрема, маркетингові програми найвідоміших сталих брендів.  Курс буде корисним для тих, хто хоче втілити у життя власну підприємницьку мрію чи долучитися до команди міжнародної компанії. Водночас – усім, хто хоче розширити межі світобачення на засадах ідеї сталого розвитку – фундаментальної ідеї виживання та розвитку людства. 

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Вступ до ідеї сталого розвитку. Ключові концепції та рамки. Інституції.
 • Підприємництво, інновації та сталий бізнес. Інструменти оцінювання сталості на рівні продукту і компанії.
 • Інтеграція принципів та практик сталості у бізнесі. Бар’єри та обмеження сталого бізнесу. 
 • Еволюція від традиційного маркетингу до етичного, зеленого маркетингу, маркетингу довкілля, сталого маркетингу і маркетингу сталості. 
 • Основи сучасної концепції сталого маркетингу та сфери її застосування.
 • Позиціювання екологічних товарів на ринку. Брендинг сталого бізнесу. 
 • Політика розподілу та ціноутворення для сталого бізнесу. 
 • Комунікаційна політика та просування екологічних товарів на ринку.

Результати навчання:

 • знати і розуміти сутність концепції сталого бізнесу, інструменти оцінювання, стандартизації, сертифікації сталості ; 
 • знати і  розуміти методологію маркетингових досліджень ринків сталих товарів та послуг; 
 • знати і розуміти особливості формування попиту та пропозиції на продукцію і послуги сталого бізнесу, поведінку споживачів і посередників, що є учасниками відповідних ринків продукції;
 • вміти здійснювати аналіз чутливих ринків до сталої продукції; 
 • оволодіти інструментарієм визначення сталих сегментів ринків, формування стратегій ціноутворення та просування продукції, роблячи внесок у досягнення цілей сталого розвитку;
 • вміти розробити та впровадити план маркетингу сталості; 
 • вміти диференціювати і позиціонувати сталий бренд.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Персональний бренд

Міхнова Наталія

15 років досвіду у PR, пройшла шлях від стажерки на радіо до стратега виборчих кампаній національного рівня, працювала з топовими політиками та партіями, у 2019 році провела свою фінальну виборчу кампанію, залишила «офісне життя» та разом з сім’єю подорожувала різними країнами світу. Зараз живе у США, працює у International Institute of Los Angeles. Три освіти: 2008 – журналістика (ЛНУ ім.Івана Франка), 2015 – груповий психоаналіз (україно-австрійська програма, EAP), 2017 – підприємництво та інновації (LvBS),

Анотація курсу

Курс «Персональний бренд» допоможе вам розібратися у всіх нюансах особистого бренду у сучасних умовах. Для чого айтішнику, юристу чи психологу розвивати власний бренд? Які інструменти використовувати? Чи треба знімати по 30 сторіз в день і кому насправді потрібні рілз? Instagram, YouTube, TikTok – що вибрати або як поєднати? А як бути з LinkedIn і для кого актуальний Facebook? Щоб знати правильні відповіді – потрібна стратегія вашого особистого бренду. У кожного вона унікальна. На курсі ми будемо вчитися розробляти власну стратегію і використовувати різні інструменти. Мінімум теорії, максимум практики і групової роботи.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Філософія, фундамент, мета розвитку персонального бренду. База та тренди.
 • Аудит особистості та цілі. Формування бази для стратегії персонального бренду.
 • Огляд різних інструментів та майданчиків – Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Facebook.
 • Побудова стратегії особистого бренду та план реалізації.
 • Інші інструменти для побудови особистого бренду: офлайн-можливлості, івенти, робота зі ЗМІ.
 • Instagram – тренувальна платформа для тестування гіпотез позиціонування, форматів контенту та отримання зворотнього зв’язку.
 • Етика особистого бренду, особливості під час війни, нюанси побудови особистого бренду у нових умовах (інша країна, ринок, сфера)

Результати навчання:

Після успішного завершення курсу студенти:

 • зрозуміють, коли і для чого їм потрібен персональний бренд
 • знатимуть, що є фундаментом успішного особистого бренду
 • розроблять власну стратегію та план розвитку персонального бренду
 • розберуться з особливостями різних майданчиків
 • протестують різні гіпотези власного позиціонування
 • навчаться генерувати різні формати контенту та виберуть оптимальні для себе
 • матимуть чітку картину подальшого розвитку персонального бренду
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Культурна пам'ять як тягар та привілей

Рутар Христина

Викладачка кафедри культурології УКУ, запрошена викладачка кафедри актуальних мистецьких практик Львівської Національної Академії Мистецтв.

Менторка ініціативи «Мережа пам’яті», менторка міжнародного проєкту HistoryLab.

Проєктна менеджерка ЗМІН Фундації.

Впродовж 2019-2022 відповідальна за усноісторичний проєкт «#непочуті», співзасновниця й голова (2019-2022 рр) ГО Пост Беллум-Україна.

Сфера зацікавлення: студії пам’яті та травми, усна історія, історичний роман, документалістика, жіночі студії.

Анотація курсу

Як різні «суспільства пам’ятають»? Чому ми як індивіди пам’ятаємо про те, що не є нашим особистим досвідом? Коли і де стався «бум пам’яті» – і чому в деяких спільнотах це лишень «бульбашка»? Чому деякі суспільства проголошують «пакти забування» – а в інших «пам’ять» є інструментом впливу та маніпуляції? Коли і чи закінчиться «епоха пам’яті» та які аргументи проти пам’ятання? 

Цей курс присвячено дебатам про культурну пам’ять та зорієнтований на розкриття цієї парадигми. Особлива увага зосереджена розшифруванню різноманітних способів, в які різні культури будують, підтримують, використовують, забувають і стирають (свою) пам’ять.

Ми досліджуватимемо культурно різні місця та практики через Lieu de mémoire: фізичні, функціональні, символічні; документалістику, ессеїстику, художні практики, а також віртуальні проєкти. 

Цей курс у цьому навчальному році набуває нової нечуваної актуальності, адже кожен з нас зможе говорити з позиції «свідка», пригадуючи пережите та заглядаючи у майбутні проєкції справедливості, дискутуючи про стратегії пам’ятання – і зрештою, пробуючи дати відповідь на запитання “Культурна пам’ять – це тягар чи привілей?”

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

Що таке пам’ятати?

Постпам’ять та зв’язок поколінь.

Меморіали: не/видима пам’ять.

Наративізація травматичної пам’яті.

Пам’ять та справделивість. 

Кіно як пам’ять. Документальне кіно як доказ.

Політика пам’яті. Пам’ять як політика.

Саме тут: міська прогулянка місцями пам’яті

Результати навчання:

 • Розуміти концепти «культурна пам’ять», «забуття», «місце пам’яті», «постпам’ять»;
 • Знати сучасні теорії студій пам’яті та розуміти,  як вони використовуються у сучасному світі;
 • Демонструвати розуміння різних підходів до поняття культурної  травми; набути навички аналізувати та працювати з травматичною пам’яттю;
 • Уміти визначати та описувати відмінності в індивідуальній пам’яті, культурній пам’яті та колективній пам’яті, у національній та транснаціональній пам’яті;
 • Застосовувати ключові поняття для аналізу конкретних текстів і тематичних досліджень;
 • Розуміти та вміти пояснити, як пам’ять опосередковується через культурні жанри, такі як фільми та літературу, а також культурні інституції.
 • Знати тенденції комемораційних практик та меморіальнох культури  у світі та Україні.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Він, Вона та їхні Діти: лабіринти стосунків в сім'ї

Лідія Кондратик

Соціологиня, кандидатка соціологічних наук, психологиня, членкиня Науково-методичної ради Української Асоціації Християнської Психології

Анотація курсу

І жили вони довго і щасливо… Так закінчується більшість казок в дитинстві. А що ж далі? А далі – цікаве насичене життя, де є злети і падіння, де є найщасливіші моменти, але й найболючіші теж (бо ж лише найрідніша людина може вдарити найсильніше), де є захоплюючі моменти і щоденна рутина. У рамках курсу студентам пропонується дослідити особливості формування особистості залежно від типу сім’ї,

стилю батьківського виховання, стосунків між братами та сестрами (якщо є). Особлива увага приділяється огляду потреб людини залежно від віку, статусу, ролі в сім’ї, взаємостосунків з іншими членами сім’ї.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Вступ. Ознайомлення
 • Стосунки.Потреби чотирьох рівнів
 • Він і Вона: два різні світи.
 • Емоції.Фізіологічна основа емоцій.
 • Емоційна сфера стосунків.
 • Структура та функції сім’ї.
 • Сім’я як вона є: основні етапи та кризи сімейного життя.
 • Етапи зростання подружньої любові
 • Репродуктивна поведінка сім’ї.
 • Батьківство та материнство як феномен і соціальна роль
 • Сім’я як середовище соціалізації дітей. Стилі виховання.
 • Теорія прив’язаності.
 • Етапи розвитку особистості.
 • Брати і сестри. Взаємодія: співпраця чи конкуренція.
 • Соціальні проблеми сім’ї. Розлучення.
 • Стосунки в сім‘ї і не тільки.

Результати навчання:

 • знати основні форми сім’ї та шлюбу в їх історичному розвитку;
 • знати типи сімей та етапи життєвого циклу сім’ї;
 • розуміти систему функцій сучасної сім’ї;
 • знати особливості та потреби людини на різних етапах розвитку особистості;
 • розуміти вплив взаємостосунків у батьківській сім’ї на власні психологічні особливості та моделі поведінки в соціумі;
 • знати і розуміти міжстатеві подібності та відмінності;
 • розуміти власні цінності, особливості, емоційні стани та потреби;
 • вміти будувати партнерські стосунки з повагою та відповідальністю (а не з позиції жертви чи рятівника);
 • вміти вирішувати можливі конфлікти різними способами .
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Здорове харчування

Ярина Колісник

Доцентка кафедри фізичної терапії та ерготерапії Факультету наук про здоров’я УКУ,  кандидатка біологічних наук, мікробіологиня, брала участь в дослідницьких проектах щодо мікробіоти організму та створення віртуальних мікробіологічних лабораторій.

Анотація курсу

Ми їмо так, наче майбутнього не існує (М. Грегер, доктор медицини). Від того, наскільки правильно ми харчуємось, залежить наше самопочуття щодня, фізичне та психічне здоров’я, працездатність і навіть тривалість життя. Розуміння того, як оптимізувати раціон, вимагає знань про вплив продуктів харчування та поживних речовин на наш організм, як пов’язані кишечник і мозок, фізична активність і раціон, як правильно вибирати продукти, скласти програму здорового харчування. У цьому курсі оцінимо існуючі міфи й парадигми щодо дієт і збалансованого харчування, набудемо навичок оцінювати свій власний раціон і робити правильне його коригування для здорового, довгого та щасливого життя.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Чому і для чого ми їмо: подорож травною системою та фізіологія харчування. 
 • Білки: повноцінні і неповноцінні, їхня роль. 3. Вуглеводи в харчуванні, правда і міфи. 
 • Ліпіди та все про них. 
 • Мікронутрієнти, як забезпечити в них потребу. 
 • Міфи про дієти та харчування. 
 • Безпека харчових продуктів, обираємо правильно. 
 • Їжа для нормального функціонування імунної системи організму. 
 • Як пов’язані їжа, кишківник, мозок, емоції, стрес.
 • Харчування і рухова активність, спорт. 
 • Практика: алгоритм розрахунку раціону і розробка режиму харчування.

Результати навчання:

 • розуміти значення макро- та мікронутрієнтів для здоров’я людини, вплив харчування на стан організму, масу та композицію тіла, на процеси працездатності та інтенсивність відновлення після фізичних та розумових навантажень;
 • зробити раціональний і безпечний вибір продуктів харчування;
 • здатність аналізувати та здійснювати порівняльну характеристику власних харчових звичок з метою їх корекції;
 • застосувати отримані знання для розрахунку власного раціону і створення режиму харчування.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Глобальні проблеми та розв'язки

Шеренговський Дмитро

Проректор з академічних питань УКУ, кандидат політичних наук

Анотація курсу

Курс присвячений актуальним глобальним проблемам людства. Ми будемо вивчати глобальні проблеми в рамках мультидисциплінарного підходу, що поєднує політичні, соціальні, економічні, правові та інші рамки. Визначимо можливі рішення глобальних проблем і використаємо порівняльний підхід для їх оцінки. І, застосовуючи підхід «думай глобально – дій локально», проаналізуємо, як ці глобальні проблеми відображають наше суспільство на національному/місцевому рівні та розробимо можливі стратегії, знайдемо необхідні ресурси та побудуємо ефективні мережі для боротьби з ними.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

Результати навчання:

 • Визначати глобальні проблеми людства, розставляти їх за пріоритетністю, розробляти шляхи та механізми їх вирішення
 • Збирати та інтерпретувати різні види інформації, думки, дослідження, статистичні дані тощо, аналізувати матеріали та розробляти на основі даних рішення
 • Використовувати передові знання з політології та суміжних галузей, розуміти соціально-політичні та економічні процеси, оцінювати їх і формувати власне бачення свого розвитку в Україні та на міжнародній арені.
 • Розвивати аналітичне мислення для розробки рішень глобальних проблем, використовуючи основні підходи політології та інших дисциплін
 • Критично оцінювати соціальні та політичні процеси на основі кількісних та якісних показників для досягнення кращого прийняття рішень
 • Використовувати передові знання з політології та суміжних галузей, розуміти соціально-політичні та економічні процеси, оцінювати їх і формувати власне бачення свого розвитку в Україні та на міжнародній арені.
 • Дизайнувати, розвивати та виконувати політичні дослідження, готувати аналітичні звіти та білі книги із використанням якісних та кількісних методів та інструментів прикладного аналізу, в тому числі з використанням міждисциплінарного підходу
 • Представляти результати аналізу глобальних проблем і їх рішення широкому загалу
 • Працювати в колективі, який має різний соціальний бекґраунд та різне походження, в тому числі з іноземними представниками, враховуючи складність ставлення до досліджуваних питань.
 •  Використовувати та розвивати свої аналітичні, письмові та усні навички спілкування англійською мовою.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Філософія науки і культури

Олег Яськів

Проректор за наукової роботи, директор Центру митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету, голова правління аналітичного центру “Європейський діалог”, фізик та кінознавець, редактор сайту “Простір кіно”, офіцер ЗСУ

Анотація курсу

Курс охоплює спектр наук від філософії, богослов’я та гуманітаристики до математики і фізики. Курс показує, що наука насправді єдина, як і світ, який потрібно спільно пізнавати.

Кожна тема курсу – це дослідження феноменів культури від фізики у космологічному та атомарному вимірах, біології у її щойно усвідомлюваній незбагненності, штучного інтелекту у загрозах та перевагах, філології в її текстових іграх і до кінематографу як задзеркалля реальності. Це спроба почути сучасні діалоги богослов’я та фізики, психології та етики. Тематика курсу включає: еволюцію науки, біологію пізнання, філософію екології, майбутнє всесвіту, «індустріальне мистецтво» кінематографу, механізми діалогу у культурі, біомедицину та етичні виміри науки, соціальну антропологію, філософію штучного інтелекту, моральні аспекти техніки та гуманітарні інтерпретації часу, поняття вічності та безмежності, феміністичний внесок у філософію науки, філософію освіти.

Упродовж курсу ми обмінюватимемося знаннями через дебати та студентські презентації та обговорення ключових текстів.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Наука як частина культури. Еволюція науки. Повернення метафізики в лоно науки
 • Час і простір. Гуманітарні аспекти інтерпретації простору і часу.
 • Еволюція творчості. Повернення зв’язку між гуманітарними (науки про Дух) та природничими дисциплінами (науки про Природу)
 • Космологія та Богослов’я майбутнього. Моделі Всесвіту. Вплив Науки на Богослов’я і вплив Богослов’я на Науку
 • Можливість есхатології в біології. Біологія пізнання. Свідомість
 • Біотехнології та Етика науки
 • Наука та Віра, Дух і Матерія – сучасні відповіді
 • Історія, Філософія та напрямки Штучного Інтелекту
 • Антропний принцип. Що вивчає антропологія? Соціальна антропологія
 • Еволюція позитивізму. Філософський інтерес в науці. Фальсифікованість і концепція трьох світів Поппера
 • Взаємодія науки з культурою та соціумум. Діалог та історія. Від науки до літератури
 • Філософія технологій і техніки. Техніка та мораль
 • Ера кіно та візуальний мистецтв

Результати навчання:

 • Розуміти що відбувається з сучасним світом та куди він рухатиметься ближчим часом;
 • Навчитися толерувати чужі ідеї та коректно опонувати
 • Отримати орієнтацію у сучасних напрямах філософії науки
 • Отримати мотивації щодо власного професійного розвитку
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Психотерапія у сучасному житті

Роман Кечур

Український психіатр, психотерапевт, психоаналітик, громадський діяч. Кандидат медичних наук. Керівник програми Психологія Українського Католицького Університету. Доцент кафедри психіатрії та психотерапії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Олександр Аврамчук

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри клінічної психології УКУ, акредитований психотерапевт у напрямку “Груповий аналіз”, колишній керівник Центру психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців.

Анотація курсу

Вивчення дисципліни «Психотерапія у сучасному житті»: сприяє розширенню знань у доступний спосіб щодо актуальних напрямків психотерапії як інструменту підтримки психічного здоров’я та методу лікування розладів психічної діяльності; сприяє розвитку фахової ідентичності, відчуття галузевого фундаменту та приналежності до фахової спільноти; допомагає у розумінні сучасного стану розвитку галузі та поглядів на особистість людини у терапевтичному процесі

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Діючі фактори психоаналізу. Вступ до психоаналітичної теорії,
 • Групова психотерапія:актуальність, механізми та трішки нейробіології
 • Базові принципи у моделі КПТ
 • Клієнт центрована психотерапія
 • Погляд на гештальт
 • Сімейно системний підхід в психотерапії

Результати навчання:

 • узагальнювати основні аспекти й механізми психотерапевтичного впливу
 • поширених психотерапевтичних напрямків;
 • аргументувати можливості та обмеження психотерапевтичних інтервенцій в
 • межах окремих напрямків;
 • пропонувати напрямки психотерапевтичної допомоги відповідно до запиту про
 • психологічну допомогу.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Основи культурної дипломатії

Роксолана Оліярчик

 Курс читають працівники Українського інституту Міністерства закордонних справ. Координаторка курсу «Основи культурної дипломатії». Референтка Державної установи «Український інститут», організації, яка працює у сфері культурної дипломатії. Український інститут представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном. 

Анотація курсу

На прикладі конкретних кейсів автори курсу (діючі практики  “культурна дипломатія”КД) та слухачі ознайомляться з певними стратегічнимипоглядами й практиками галузі (зокрема, деякі кейси національного брендингу); розглянуть розвиток та інституалізації, а також виклики КД України; розглянуть роль недержавних акторів, приватних інституцій, НДО та діаспорських об’єднань в КД; обговорять, як КД може покращити міжнародні та міжкультурні відносини України. Курс розроблений державною установою “Український інститут”.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Історія, теорія та визначення культурної дипломатії;
 • Культурна дипломатія підчас війни;
 • Культурна дипломатія в геополітичному контексті;
 • Поняття іміджу та бренду;
 • Громадянське суспільство та культурна дипломатія;
 • Тема Криму у культурній дипломатії України.

Результати навчання:

 • Розуміти місце культурної дипломатії відносно публічних комунікацій, економіки, законодавства, зовнішньополітичних цілей;  
 • Розрізняти окремі історико-культурні підходи культурної дипломатії, аналізували їхні цілі, методології, результати й наслідки;  
 • Орієнтуватися в різних практиках культурної дипломатії залежно від акторів, аудиторій, цілей та результатів;  
 • Враховувати морально-етичні аспекти дипломатії, зокрема в сфері інтерпретації історії, травми, спадщини в міжнародному контексті;  
 • Знати різні стратегії промоції культурної дипломатії України на прикладі конкретних кейсів Українського інституту.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Філософія фантастики

Колесник Ігор

Кандидат філософських наук, доцент.

Анотація курсу

На нашому курсі ми навчаємося використовувати популярну культуру як особливий смисловий транспорт для філософських ідей. Наукова фантастика і фентезі у різних форматах (від літератури до архітектури та відео ігор) належать до актуальних середовищ, у яких спостерігаємо засвоєння наративів та дискурсів із філософії, футурології, культурології та інших галузей гуманітарного/природничого спрямування. Це особливі простори, у межах яких ми можемо навчатися інтерактивно, застосовувати філософію та аналізувати складніші феномени культури у доступній формі навіть для студентів нефілософських спеціальностей.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Філософія фантастики: вступ у дисципліну
 • Футурологічні виміри філософії фантастики
 • Проблеми у прогнозуванні майбутнього в науці
 • Особливості естетики кінця світу
 • Мрії про створення людини: від міфу до науки
 • Штучний інтелект як виклик епохи

Результати навчання:

 • аналізувати фантастику, виділяючи основні філософські проблеми;
 • орієнтуватися в основних тенденціях розвитку наукової фантастики та фентезі як реакції на культурні зміни;
 • виділяти лейтмотиви та моделі вирішення філософських запитів у просторі фантастики;
 • розкривати лінії перетину між наукою, філософією та фантастикою як формами культури.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Перша долікарська допомога

Ванівський Михайло

асистент кафедри нормальної фізіології ЛНМУ ім. Данила Галицького, за сумісництвом викладач терапії та першої медичної допомоги в медичному коледжі “Монада”, 10 років працював лікарем-терапевтом на заводі ЛОРТА

Анотація курсу

Перша долікарська допомога – це послідовність дій, які спрямовані на збереження життя потерпілого при невідкладних станах, які виникають на виробництві, у побуті, під час дорожньо-транспортних пригод, катастроф, техногенних аварій, війни та при гострих термінальних станах до прибуття на місце пригоди медичного персоналу. У цих ситуаціях слід діяти швидко і правильно, тому що важлива кожна секунда. Особливе значення в реаліях сьогодення має вміння надати першу долікарську допомогу пораненим під час бойових дій, мирному населенню під час обстрілів житлових кварталів в умовах дефіциту часу та відсутності медичних працівників. Чим більше людей освоїть навички першої долікарської допомоги, тим менше ми зазнаємо втрат у цей нелегкий для України час.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Долікарська допомога при клінічній смерті, пораненнях, кровотечах, непритомності, переломах, болях в ділянці серця, бронхіальній астмі, приступі епілепсії та ін. 
 • Визначення основних життєвих показників. 
 • Транспортна іммобілізація при травмах. 
 • Шляхи введення лікарських препаратів

Результати навчання:

 • Знати медикаменти та засоби для надання першої медичної допомоги
 • Розрізняти клінічні ознаки термінальних станів, шлункової та легеневої кровотеч, теплового удару, приступу стенокардії, приступу бронхіальної астми, алергічних реакцій, ниркової коліки, гіпоглікемії, діабетичної коми, приступу епілепсії, отруєнь викликаних хімічною зброєю.
 • Знати основні життєві параметри організму (артеріальний тиск, пульс, частота дихання, сатурація крові киснем)
 • Вміти надати допомогу при тепловому та сонячному ударах, електротравмах, потраплянні сторонніх тіл у дихальні шляхи, приступі бронхіальної астми, термічних та хімічних опіках, відмороженні, отруєнні, алергічних реакціях, втраті свідомості, клінічній смерті, внутрішній кровотечі, укусах тварин і комах, травмах, утопленні, приступі епілепсії, стенокардії тощо 
 • Вміти запобігти виникненню больового шоку, синдрому тривалого стиснення, пневмотораксу, алергічних реакцій
 • Застосовувати основні способи транспортування потерпілого
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Філософії Просвітництва

Іващенко Іван

кандидат філософських наук, філософ і перекладач

Анотація курсу

У дослідницькій літературі XVIII століття зазвичай називають «довгим», щоби підкреслити далекосяжний вплив ідей, які виплекали європейські інтелектуали у той час. І то «довге» XVIII століття охоплює не лише історичне століття (1700–1799), а й останню чверть XVII століття. Ба більше, XVIII століття найпереконливіше показує, як ідеї можуть вести до інституційних змін і трансформацій в європейських суспільствах. Власне, провідною ниткою цього століття, яке також називають добою Просвітництва, є подолання трансценденції (як в епістемології – не Бог ґарантує об’єктивну реальність нашого світостосунку, так і в політичній філософії – спростування божественного походження як влади монарха, так і влади загалом, тому саме Просвітництво стає добою великих революцій на континенті – від «Славної революції» в Англії, 1688–89, до Французької революції, 1789). У курсі буде спростовано, зокрема, совєтський міф про Просвітництво, згідно з яким просвітники були антиклерикалами, матеріалістами та атеїстами. Під час курсу буде розглянуто італійський (Віко, Беккарія), німецький (Кант, Мендельсзон, Гердер), французький (Енциклопедія, Русо, Монтескйо) та британський проєкти Просвітництва (Лок, Барклі, Г’юм); критику Просвітництва як його сучасниками (Гаман, Геґель), так і в ХХ столітті (Адорно/Горкгаймер, Аґамбен, Ґумбрехт). Одне із головних завдань курсу – довести, що українське суспільство на шляху до своєї інтеґрації до об’єднаної Європи має засвоїти чільні уроки Просвітництва як доби та просвітництва як призначення людини.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Світло. Метафора світла є наскрізною для інтелектуальної традиції Заходу. Втім, просвітники надають йому нового значення: це вже не пасивне світло, яке проливається на людину і джерелом якого є трансцендентний початок, недоступний нашому пізнанню, натомість джерелом цього світла є людський розум, самостосунок людини. У Канта просвітництво (Aufklärung) є мужністю самостійно послуговуватися власним розсудом, отже, самовизначенням, а не зазнаванням впливу. У Фіхте в його «Призначенні людини» (1800/1) подибуємо: «Світло є не поза мною, а в мені, і сам я є світло».
 • Енциклопедія. Переконання, що знання можна упорядкувати, систематизувати й кодифікувати. Остаточне розгалуження і диференціація знання. Спочатку енциклопедія виходить 1728 року в Лондоні, упорядкована Ефраїмом Чемберсом, відтак у Франції за загальної редакції Дидро і д’Аламбера. Французька енциклопедія стала справжнім суспільним явищем, підтримуваним французькою буржуазією, і одним з ключових медіумів французького Просвітництва.
 • Перехід від питання про буття (що є насправді? Тут Бог виступав джерелом буття) до питання про значущість (що є джерелом нормативності нашого світостосунку? Тут Бог є досконалим “епістемологом”, тобто джерелом значущості наших висловлювань про об’єктивну реальність (британські емпірики), у Віко і Канта таким джерелом є людська суб’єктивність.
 • Критика ідеї поступу (Русо).
 • Пізнання як віддзеркалення порядку речей (Лок, Барклі, Г’юм).
 • Пізнання як виснування/творення, а отже, приписування порядку речей норм і законів (Віко, Кант).
 • Умовність нашого світостосунку (Віко, а також Гаман в контексті своєї критики Канта).

Результати навчання:

 • Слухачі дістануть докладний огляд ключових ідей інтелектуалів “довгого” XVIII століття, які викшталтували нашу сучасність і досі впливають на поступ людства.
 • Учасники курсу позбудуться совєтських міфів про атеїстичний та матеріалістичний характер Просвітництва як інтелектуального і політичного проєкту.
 • На семінарських заняттях студенти зможуть опанувати навички читання складних текстів і роботи з арґументацією класичних авторів.
 • Студенти зможуть поліпшити своє академічне письмо.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

SMM та основи digital-комунікацій

Еліна Яник

SMM-спеціалістка та комунікаційниця, розпочала свій шлях в SMM ще в 2016, працювала з бізнесом та некомерційними проєктами, зараз веду сторінки UNICEF Україна, випускниця Києво-Могилянської Академії, учасниця програми Canada-Ukraine Parliamentary Program

Анотація курсу

Як отримати максимальну користь від соцмереж в 2023 році? Як об’єднати однодумців навколо свого проєкту і збудувати сильний бренд завдяки SMM? Чому TikTok такий популярний? Відповіді на всі ці питання і ще більше цікавого є на курсі «SMM в 2023 році». Сьогодні життя людини складно уявити без соцмереж. Вони з нами постійно. І кожен з нас може бути просто споживачем контенту, або ж розуміти трохи більше і отримувати максимальну користь від нових технологій. Цей курс про те, як знайти свої сильні сторони і мати змогу реалізувати свої цілі в онлайн-просторі. Разом навчимося створювати крутий контент, писати влучні тексти та знімати відео, що набирають великі перегляди і мають значення.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Соцмережі в 2023 році та вступ до SMM
 • Огляд основних платформ та розбір їхніх особливостей (Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc)
 • Контент, що має значення (і контент, який шкодить) 
 • SMM-стратегія (цілі, аналіз цільової аудиторії, аналіз конкурентів, tone of voice, формування ключових повідомлень, контент-план, оцінка результатів)
 • Створення контенту на телефоні (практика)
 • Community Management 
 • Способи просування в соцмережах: таргетована реклама, influence-маркетинг

Результати навчання:

 • знатимуть особливості основних соціальних платформ, щоб використовувати їх для своїх цілей 
 •  зможуть критично оцінювати інформацію, яку вони отримують в соціальних мережах 
 •  розроблять SMM-стратегію для свого проєкту 
 • зможуть проаналізувати успішність своїх соціальних мереж 
 • навчаться створювати різні формати контенту (фото, відео, вдалі тексти)
 • розумітимуть, які є способи просування та заробітку в соцмережах
 • знатимуть, як об’єднати навколо себе або свого проєкту однодумців та збудувати сильний бренд завдяки соцмережам
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Історія та теорія сучасних воєн

Харук Андрій

військовий історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Анотація курсу

Війна, яка постукала у наші двері в лютому 2014 року, і яку тоді вдалось зупинити на порозі, в лютому 2022-го увірвалась в наше життя з небаченою силою. Вплив її виходить далеко за межі України і навіть Європи. Ключові питання, які постають перед молодою ґенерацією України – як нам досягти перемоги? Що нам зробити для цього? Яким буде майбутнє України і нас в нашій країні? Усі ці питання спроєктовані у майбутнє. Але щоб знайти на них відповідь, часом необхідно зазирнути в минуле. Наш курс дасть таку можливість. Ми не будемо заглиблюватись у філософські глибини, не задаватимемось питанням – ЧОМУ люди воюють? Ми сприйматимемо війну як даність, як реальність, в якій ми живемо. Ми спробуємо розібратись з іншим питанням – ЯК люди воюють? Навчимось розуміти логіку війни.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Біполярний світ і Перша холодна війна
 • Регіональні війни та їх глобальне значення
 • Війни епохи «кінця історії»
 • Друга холодна війна та її прояви
 • Наша війна: Україна у протистоянні російській агресії

Результати навчання:

 • Розуміння природи воєнно-політичного протистояння
 • Розуміння багатогранності сучасних воєн
 • Вміння аналізувати сучасні збройні конфлікти
 • Усвідомлення особливостей нашої війни, знання себе і ворога
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Міжнародний бізнес і глобальні ринки

Опацька Софія

Проректорка зі стратегічного розвитку, засновниця проєкту Global Shapers у Львові, а також членкиня Наглядової ради Promprylad.Renovation

Анотація курсу

Export of high value products and services is one of the priorities for Ukraine as a country and one of the chances for it to keep the economy running and recover after the War. An understanding of international business is essential for students in today’s interdependent global world. 

This course will present an overview of the unique problems faced by firms engaging in international activities. It will highlight the importance of understanding the foreign economic, social, cultural, political, and legal environments, as well as different forms to penetrate foreign markets. It will analyze the functioning of multinational companies as well as small and mid-size companies entering international markets. We will also look into global start-ups. 

We will pay special attention to the role of international companies and their actions during the full scale invasion of russia into Ukraine. Part of the course will be a Service Learning project that will be helpful in the current war business environment.

This class is heavily discussion-based. Expect very little in the way of lectures. For it to work, students are expected to prepare for class by doing the readings and actively participate in conversation each week. 

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Entry strategies for international Markets. 
 • International Business Environment in which Organization functions. PESTLE Analysis. SWOT. Ansoff Matrix. Porters 5 Forces. Boston Box
 • Small companies on global markets. 
 • Export development strategies for Ukrainian companies. 
 • Ethical and cultural issues in International Business. Leaving markets

Результати навчання:

 • Understanding various strategies for entering international markets
 • Knowledge and applicability of instruments to analyze opportunities and risks of the international activities
 • Skills to analyze activities of international companies and how they influence global interdependent words
 • Understanding of steps which can be taken by small companies to focus on export
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Історія мистецтва модерної доби (від Караваджо до поп-арту)

Жук Ігор

доцент кафедри нової і новітньої історії України

Анотація курсу

Студенти, записані на курс, матимуть нагоду ознайомитися з корпусом вибраних, найбільш відомих творів малярства, графіки, скульптури та архітектури, які хронологічно відносяться до періоду тривалістю бл. 350 років – від появи тенебризму Караваджо і до кризи модернізму, яка співпала в часі з зародженням поп-арту. У рамках пропонованої програми мистецький матеріал буде представлений з урахуванням ширших історичних контекстів модерної доби – соціальних, політичних, економічних та культурних. Програма робить особливий акцент на вивченні міждисциплінарних зв’язків як інтегральному компоненті повноцінного дослідження.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Вступні уваги. Мистецтво Італії ХVІІ ст.
 • Мистецтво Нідерландів та Іспанії ХVІІ ст.
 • Мистецтво Франції та Англії ХVІІ – ХVІІІ ст., пізнє бароко в католицьких країнах.
 • Неокласицизм середини ХVІІІ – середини ХІХ ст.
 • Романтизм.
 • Реалізм: скульптура, малярство, графіка. Історизм в архітектурі ХІХ ст.
 • Імпресіонізм та неоромантичні рухи другої половини ХІХ ст.
 • Постімпресіонізм.
 • Мистецтво доби fin de siècle.
 • Фовізм, кубізм, експресіонізм, футуризм.
 • Абстракціонізм, дадаїзм, сюрреалізм. Модерністична скульптура та архітектура. Тренди пізнього модернізму.

Результати навчання:

 • знати вибраний ряд набільш важливих пам’яток мистецтва кінця ХVІ – середини ХХ ст.: основні твори європейського малярства, графіки, скульптури, архітектури;
 • знати правильні назви мистецьких об’єктів;
 • знати  назви їх типів, класів, матеріалів і технік виконання;
 • знати основні датування, схеми періодизації;
 • знати базові терміни: назви стилів, мистецьких рухів, інституцій, тощо;
 • знати імена творців та найвидатніших меценатів;
 • знати місця створення і локації пам’яток, історичну топонімію;
 • знати і розуміти основні історичні контексти, пов’язані з творами мистецтва (соціальні, політичні, економічні, культурні);
 • вміти складати опис-анотацію художніх об’єктів.
 •  
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Зберігати – Використовувати – Розвивати: культурна спадщина як ідея і практика

Мацевко Ірина

Історикиня, кандидатка історичних наук, тьюторка гуманітарного блоку Харківської школи архітектури. В Центрі міської історії очолювала напрям публічної історії. Сфера зацікавлень і викладання: соціальна і культурна історія радянської Росії та України, інтелектуальна історія, студії пам’яті та спадщини. 

Анотація курсу

Навчальна дисципліна має на меті ознайомити студентів з широким полем підходів і концептів спадщини і тим, як вони «працюють» в сучасних локальних і глобальних контекстах, навчити критично осмислювати підходи, методи і питання, які використовують студії спадщини щодо захисту та інтерпретацій культурну спадщину сьогодні, аналізувати різні практики спадщини і те, як вони впливають на сучасні спільноти, їхнє розуміння минулого та бачення майбутнього.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Спадщина як ідея: концепції, підходи, дискусії
 • Історія, минуле, пам’ять, спадщина
 • Спадщина як конструювання минулого: ідеї та практики в сучасних містах
 • Історичні міста як об’єкти захисту: підходи та case studies збереження спадщини
 • Міська спадщина ХХ століття: як привернути увагу до цінності модернізму
 • Архітектурна спадщина і трансформації: консервація, реконструкція,
 • від/пере/будова, реновація
 • Багатокультурна міська спадщина Східної Європи: конкуруюче минуле –
 • конкуруюча сучасність.
 • Інструменталізація спадщини: політика та ідеологія
 • Спадщина як практика: case studies
 • Культурні практики: партисипація, взаємодія, комунікація
 • Гра в спадщину: Хто її захищає? Від кого? Для кого? Для чого?
 • Туристична індустрія і популяризація культурної спадщини
 • Спадщина як ресурс сталого розвитку локальних громад

Результати навчання:

 • Розуміти глобальний вимір спадщини
 • Розрізняти різні дискурси спадщини
 • Розрізняти спадщину як ідею, як процес і як продукт
 • Вміти читати та аналізувати наукові тексти
 • Розвивати / закріплювати навички написання ессею
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Майндфулнес для життя

Аврамчук Наталія

Лікар-психолог, психотерапевт Центру психічного здоров’я та травматерапії “Простір надії”. Працюю індивідуально, з парами і у груповому форматі у напрямку КПТ, ЕФТ, ТРТ, MBSR

Анотація курсу

Цей курс – подорож для глибшого знайомства з собою таким, яким справді є, в конкретний момент життя. Прийняття того, що є та подальший рух у своєму житті в більш усвідомлений і якісно наповнений спосіб. Базується на науково обґрунтованих дослідженнях.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Що таке майндфулнес.
 • Вплив практик майдфулнес на психологічне благополуччя.
 • Усвідомленість дихання, тіла, руху.
 • Робота зі стресом.
 • Усвідомленість і прийняття рішень.
 • Усвідомлене спілкування.

Результати навчання:

 • Краще розуміння себе (своїх емоцій, думок, дій) з подальшою реалізацією цього розуміння в усвідомлений вибір в житті;
 • знання технік і практик майндфулнес для поліпшення якості власного життя;
 • зниження рівня стресу;
 • покращення спілкування.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Cold War - a Cultural History (Культурна історія Холодної війни)

Ковальчук Наталія

керівник бакалаврської програми “Artes Liberales”, кандидат історичних наук, доцент кафедри світової історії нового і новітнього часу

Анотація курсу

Курс має на меті надати студентам загальний огляд епохи холодної війни (1945-1990) і допомогти їм розпізнати та деконструювати відповідні культурні явища  Беручи до уваги традиційний підхід до дослідження “холодної війни”, що зосереджується на військових, економічних і дипломатичних аспектах біполярного конфлікту між Сполученими Штатами Америка та Союзом Ралдянських Соцаілістичних Республік, цей курс, в основному, зосереджуватиметься  на культурних особливостях холодної війни, відображеної в медіа-літературі, мистецтві та техніці, зокрема шпигунських фільмамах, науковій фантастиці, радянських та американських телешоу, Олімпійських  іграх та спорту часів холодної війни, в космічній гонці тощо.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Холодна війна як ідеологічна битва і військова боротьба
 • ЗМІ, новини та їхній вплив на суспільство: від золотого віку радіо до народження супутникового телебачення
 • Наука і технології. Космічна гонка.
 • Економіка, праця та консюмеризм
 • Політичне та культурне дисидентство
 • Післявоєнна демографія та гендерні проблеми. Сім’я і дім.
 • Кінематографічна холодна війна
 • Література (поезія і проза). Спорт і політика
 • Популярна музика та мистецтво
 • Культурна дипломатія

Результати навчання:

 • вивчати тенденції суспільно-політичного життя, мистецтва та культури, моди та технологій холодної війни;
 • оцінювати історичну спадкоємність політичних, соціальних і культурних процесів і виявляти спадок холодної війни в сучасній політиці та суспільстві;
 • практикувати критичне мислення та аналітичні навички під час роботи з різними типами історичних джерел;
 • розвивати міжкультурну обізнаність та медіаграмотність.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Виклики мережевих суспільств

Дащаківська Оксана

старший викладач кафедри політичних наук, кандидат політичних наук.

Також  є Головою регіонального офісу Міжнародного фонду “Відродження” в  Західній Україні

Анотація курсу

У рамках курсу «Виклики мережевого суспільства» поміркуємо як посилюються горизонтальні зв’язки, що передовсім пов’язано розвитком технологій та поширення знання. Поміркуємо над можливістю мережевих суспільств, які організовуються завдяки інтернету, як це впливає на демократію та розвиток громадянського суспільства, структуру суспільства та ідентичності.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Держава, громадянське суспільство.
 • Мережі та ієрархії. Мережеві організації
 • Громадські рухи: як формувалися мережі
 • Інформаційне суспільство: особливості та інститути.
 • Інновації та мережі
 • Сильні чи слабкі зв’язки: як формувати в мережах. Занепад влади та його наслідки
 • Соціальна активність в мережевих суспільствах (освіта, молодь, медіа, нові рухи, довкілля)
 •  Дебати: Особливості лідерства у мережевих суспільствах
 • Ідеологія / релігія: для чи всупереч мережам.
 • Дебати. Чи мають ГО перебирати функції держави у мережевих суспільствах
 • Мережеві суспільства та економіка
 •  Ідентичності майбутнього та мереж

Результати навчання:

 • Розуміти поняття «громадянське суспільство», «мережеве суспільство», «інформаційне суспільство», «держава відкритого доступу» та взаємозв’язок між ними;
 • Розрізняти тенденції розвитку демократії, суспільств та держав у сучасну епоху;
 • Вирізняти та формувати наративи дослідницьких текстів та сучасних медіа щодо розвитку мережевого суспільства та держави, ідентичностей у сучасному світі;
 •  Розрізняти особливості мережевих організацій, – проєктувати виклики мережевих суспільств
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Прийняття фінансових рішень/Фінанси на щодень

Чагарин Олег

голова відділу Advisory у PwC SDC Lviv, управлінець, викладач Бізнес-школи УКУ. Має досвід підприємницької діяльності, експертизу в фінтеху та інвестиціях.

 

Анотація курсу

Метою курсу є надання студентам інструментів, які допомагатимуть при прийнятті фінансових рішень як в особистому житті, так і в підприємництві та громадському секторі. Буде приділена увага етиці фінансової та підприємницької діяльності. Ми будуватимемо фінансові моделі та зрозуміємо на базовому рівні, як управляти власним інвестиційним портфелем.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Світ фінансів
 • Основи фінансового моделювання та фінансового менеджменту
 • Персональні фінанси
 • Інвестиції – фінансові ринки, фінансові інструменти, інвестиційний портфель
 • Християнські фінанси. Етика підприємництва

Результати навчання:

 • Вміти розробити фінансову модель для малого бізнесу і приймати рішення на її основі, отримати початкові знання з фінансового менеджменту
 • Орієнтуватися в основних концептах особистих фінансів, розробити власний фінансовий план
 • Отримати базові знання про фінансові ринки, інвестиційні інструменти, принципи портфельного менеджменту і зробити перші інвестиції в цінні папери
 • Розглянути християнський погляд на фінанси та підприємництво
 • Навчитися створювати фінансові моделі в MS Excel
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Чому і як перемагає Давид?

Хома Марія

ст. викладач кафедри Біблійних наук УКУ, відповідальна за біблійний апостолят Львівської Архиєпархії УГКЦ (2019-2022 р.)

Анотація курсу

Відома біблійна розповідь про те як Давид перемагає велетня Голіафа (1 Сам 17) є не просто казкою чи легендою, а богословською відповіддю як перемагати війни, битви, складні життєві обставини з невеликими ресурсами.В чому секрет перемог Давида? Як Давидові вдається перемагати та долати надскладні життєві виклики? Чому ця історія цікава для нас і які стратегії можуть бути використані у сучасності? У даному курсі розглянемо біблійну традицію про Давида та актуалізуємо її, доповнивши сучасними інтерпретаціями.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Давид і Голіяф
 • Давид і влада
 • Давид і військово-політичні стратегії
 • Давид і Бог
 • Давид і жінки
 • Давид і діти
 • Давид і Псалми

Результати навчання:

 • Знати Біблійні та позабіблійні джерела про Давида
 • Познайомитися з найновішими сучасними методами інтерпретації Біблійного тексту
 • Навчитися актуалізувати Біблійний текст
 • Вміти критично осмислювати Біблійний текст
 • Цілісно підходити до тексту
 • Розуміти зв’язок Старого та Нового Завітів
 • Розглянути Біблійне розуміння понять «влада», «дружба», «стосунки», «перемога»
 • Вміти застосовувати Біблійні принципи для власного життя
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Культура в часі війни

Оксана Дарморіз

культурологиня, кандидатка філософських наук, голова Української асоціації культурологів (Львів), членкиня Наукового товариства імені Тараса Шевченк

Анотація курсу

Культура – сфера формування цінностей та смислів, яка охоплює всі прояви людського та спільнотного буття – релігію, ідеологію, мистецтво, повсякдення тощо. Це питома і важлива компонента творення людини як особистості та групи як спільноти. В часі війни культура в її матеріальному та ідейному вимірах є загроженою з боку агресора, але водночас вона активно продукує нові ідеї, форми, взаємодії. Курс пропонує поглянути на українську культуру в часі сучасної війни; з’ясувати її роль у формуванні світоглядних засад та ідентичності українця, репрезентації української позиції у світі; роздумати над питаннями взаємодії російської та української культур, чи сприяє культура військовій агресії та чи дієвою є політика сancel culture щодо російської культури.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Культура в житті людини.
 • Війна як соціокультурний феномен: культура у війні чи війна культур. 
 • Структурні компоненти культури: релігія, ідеологія, мораль – чи вплинула на них війна? Мистецтво і війна. 
 • Проблема ідентичності в часі війни.

 

Результати навчання:

 • набути засадничих знань з теорії культури;
 • розуміти специфіку української культури, аналізувати культурні явища, події, феномени в історичному контексті та сучасності;
 • аргументовано доводити власну позицію щодо питань культури; 
 • мати навики ведення дискусій щодо актуальних питань сьогодення; 
 • ефективно працювати з інформацією, добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати

 

Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Безпека в цифровому просторі

Баловсяк Надія

доцентка, кандидатка педагогічних наук. Тривалий час працювала в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Експертка з онлайн-комунікацій. ІТ-аналітик, журналістка, блогерка.

Анотація курсу

Безпечне використання інтернету, онлайн-сервісів та комунікаційних технологій є обов’язковою передумовою успішної діяльності сучасного фахівця. Водночас в наш час ростуть загрози, пов’язані з використанням інтернету та телекомунікацій. Організація анонімної захищеної комунікації, визначення та уникнення загроз особистій приватності, налаштування безпеки онлайн-сервісів, смартфонів, планшетів, вміння використовувати технічні пристрої для аналізу та зняття інформації, соціальна інженерія – ці та інші питання, які розглядаються в рамках курсу, дозволять студентам організувати безпечне робоче онлайн-середовище та уникнути загроз власній цифровій безпеці.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Цифрова безпека. Анонімний доступ в інтернет. Анонімність в інтернеті
 • Захист трафіку і анонімна комунікація
 • Як зайти на заблоковані сайти з ПК, смартфона і планшета
 • Шифрування даних. Авторизація і паролі
 • Налаштування безпеки сучасних сервісів. Приватність і онлайн-безпека
 • Кейлогери та технічні пристрої для зняття інформації
 • Соціальна інженерія та крадіжка онлайн ID
 • Нецифрові методи захисту. Медіаграмотність та боротьба з фейками

Результати навчання:

 • знати як ідентифікуються пристрої  та користувачі в інтернеті
 • знати яка інформація зберігається під час веб-серфінгу
 • знати як здійснюється шифрування даних
 • знати як працюють інструменти резервного копіювання даних
 • знати як побудувати правильний пароль
 • знати які є альтернативні способи авторизації
 • знати як працює двофакторна авторизація
 • знати які бувають віруси та як працюють антивіруси
 • знати як працює фітинг
 • знати як працюють кейлогери
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Проектний аналіз та інвестування

Ваврін Максим

доктор філософії з економіки

Анотація курсу

Проектний аналіз та інвестування – освітня компонента, що є системою знань про теорію і практику реального проектного інвестування, комплекс заходів, спрямованих на визначення доцільності здійснення проекту й забезпечення максимальних позитивних результатів від його реалізації. Досліджує забезпечення проекту ресурсами відповідно до інвестиційних потреб з урахуванням ризиків, а також наслідки реалізації проекту з застосуванням ЕЕУ та етичних принципів.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Концепція та життєвий цикл проекту.
 • Види та шляхи залучення проектного інвестування.
 • Альтернативні витрат, самоокупність та беззбитковість проектів.
 • Грошовий потік, як інструментарій проектного аналізу та критерії оцінювання в проектному інвестуванні з врахуванням ризиків.
 • Функціональні аспекти проектного аналізу та інвестування.
 • Розвиток проектів за ЕЕУ та етичними принципами.

Результати навчання:

 • Знати концепція та життєвий цикл проекту
 • Уміти приймати рішення відповідно до видів та шляхів залучення проектного інвестування
 • Знати сутність поняття альтернативних витрат, самоокупності та беззбитковості проектів
 • Уміти приймати рішення з питань управління грошовим потоком, як інструментарієм проектного аналізу та критеріями оцінювання в проектному інвестуванні з врахуванням ризиків
 • Знати теоретичні та практичні функціональні аспекти проектного аналізу та інвестування
 • Уміти застосовувати етичні принципи в проектному інвестуванні
 • Уміти застосовувати рішення та принципи щодо економічних, екологічних та урядових факторів в проектному інвестуванні
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Медіатизація реальності: онтологічні та світоглядні наслідки

Лильо Тарас

доцент кафедри зарубіжної преси та інформації Львівського національного університету імені Івана Франка

Анотація курсу

В рамках курсу розглянемо насамперед аксіологічні та онтологічні виміри і впливи медіатизації як процесу підпорядкування форматові ЗМІ найважливіших аспектів життя сучасної людини та її світогляду. Йтиметься, зокрема, про кризу ідей в час соціальних мереж, відеократію, homo videns, медіатизацію війни та ін.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Медіатизація як процес посередництва у пізнанні світу.
 • Функції та сценарії медіатизації.
 • Homo videns як результат медіатизації.
 • Абсолютні та відносні цінності в сучасних медіаінтерпретаціях.
 • Небезпеки тривіалізації та емоціоналізації політики в ЗМІ. Медіакратія.
 • Медіатизація війни як її естетизація та баналізація.
 • Медіалідери глобального комунікаційного простору та питання національної ідентичності.

Результати навчання:

 • розуміння природи медіатизації;
 • критично аналізувати можливості та виклики медіатизації;
 • розуміння маніпулятивного потенціалу медіатизації;
 • вміння ідентифікувати ідеологічні та онтологічні наслідки медіатизації.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Лідерство у волонтерстві

Худ Павло та колеги

Олександр Аврамчук,  Андрій Рождественський, Аліна Гамота, Ірина Тулякова, Марія Тищенко, Цутаєв Денис й Кравченко Євгенія (ГО “Макітра”)

Анотація курсу

Координація людей у волонтерських проєктах – це праця із короткостроковими і довгостроковими результатами. Пов’язана насамперед із вмінням розуміти своє призначення, турботою про себе, побудовою довіри в команді та бенефіціарами, і спільно прямувати до поставленої цілі в проєкті/проєктах. На даній дисципліні студенти, окрім академічних, отримають практичні навички для здійснення якісної координації проєктів та волонтерів: розуміння ціннісного компаса лідера, свого призначення та чеснот. (Бути тим, хто буде горіти своєю справою й заряджати інших людей до дії).

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Лідерство у волонтерстві. 5 типів лідерства
 •  Як вести та надихати людей?
 • Виховування у інших лідерство. Передача знань
 • Лідерство починається з призначення
 • Перше – допоможи собі. Особисті кордони. Як не вигоріти?
 • Ненасильницьке спілкування. Менторство 
 • Творення команди . Що таке команда? Стадії команди. Командотворення

Результати навчання:

 • розвинути свої навички в координуванні волонтерського проєкту
 • навчитися зростати у лідерстві, щоб надихати волонтерів до здійснення діяльності та передавати знання для інших
 • розуміти свої потреби, відстоювати свої “кордони” та дбати за себе – “перше – поможи собі, тоді допомагай іншим”
 • вміти організувати командотворення
 • розвинути навички ефективної комунікації з волонтерами, партнерами та бенефіціарами
 • знати та використовувати на практиці базові знання з проєктного менеджменту (планування, пошук ресурсів, залучення інших, та комунікація назовні)
 • вміти ефективно працювати з волонтерами, розуміти їхні потреби та сприяти їхньому розвитку в проєкті.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Лідерство і Біблія

Галина Теслюк

кандидатка наук з богословя, доцентка кафедри біблійних наук філософсько-богословського факультету, керівниця Центру СУА з жіночих студій.

Анотація курсу

Лідер/ка – приклад, який наслідують інші; особа з цією харизмою створює умови синергії – спільного мислення і ділення. В рамках цього курсу студент(к)и матимуть нагоду познайомитися з історіями біблійних героїв та героїнь, які вплинули не перебіг історії давнього Ізраїля, змінювали ментальну і ціннісну матрицю своїх сучасників, власним життєвим прикладом показували шлях до успіху чи допомагали в критичних обставинах, не боялися визнати свої слабкості і помилки, шанували гідність кожної особи та заохочували до розвитку. 

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Лідерство у Біблії: форми та стилі 
 • Яків – між падінням і перемогами 
 • Мойсей, Марія та Аарон – команда лідерів між співпрацею та конфліктами
 • Йосиф – лідерство в еміграції 
 • Давид і Соломон – сильні і слабкі сторони управління
 • Дебора, Естера і Юдита – лідерки у критичних обставинах
 • Самсон і Єфта – між лідерством і власними амбіціями 
 • Пастир – біблійна метафора лідерства. 
 • Неємія та Езра – лідерство після руїни
 • Апостол Павло – між силою та слабкістю
 • Жінки-апостолки – жіноче лідерство між стереотипами та свободою 

Результати навчання:

 • орієнтуватися в широкій палітрі лідерських образів Старого і Нового Завітів;
 • усвідомлювати множинність голосів і традицій у біблійних текстах;
 • знати, як такі поняття як «інший(а)», «стать», «клас», «раса», «нація» знаходять своє вираження у зображенні лідерів;
 • вміти критично аналізувати історії біблійних персонажів з перспективи оцінки їх лідерських стилів та ефективності;
 • орієнтуватися в богословських рецепціях старозавітних та новозавітних історій про біблійних лідерів;
 • навчитися творчо підходити до інтерпретації Святого Письма
 • вміти залучати біблійні повчання для потреб сучасної Церкви і суспільства.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

“Mind Control” у гібридній війні

Покальчук Олег

співорганізатор, лектор і тренер-інструктор з проведення занять з психології інформаційних впливів для  профільних фахівців ЗСУ та СБУ, співавтор і експерт україно -eстонського проекту “Стійка Україна” по зміцненню національної стійкості українського суспільства.  Напрями досліджень: інформаційні впливи, групова динаміка, кризові комунікації, суспільні страхи;

соціальний інжиніринг, конфліктологія, технології зміни поведінки; реактивні психози, тоталітарні секти, деструктивні культи, емоційне вигорання.

Анотація курсу

Курс “mind control” у гібридній війні” дасть студентам розуміння тактики, техніки, процедур та інструментів деструктивних психологічних впливів. Студенти познайомляться з iсторією пропаганди і психологічних маніпуляцій, отримають знання про сучані прийоми індивідуального та групового впливу, ак напряму, так і через онлайн /ЗМІ та інші засоби ‘контролю за мізками’.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Біологія поведінки,
 • Пропаганда, агітація та спеціальні операції впливу,
 • Психологічна стійкість особистості і групи
 • Емоційне вигорання
 • Інформаційний вимір війни на сучасному етапі

Результати навчання:

 • обговорювати вплив iнформаційних операцій на oсобисту cамооцінку і формування цілей
 • володіти темами iнформаційнo-мережевої безпеки, забезпечення доступу до аналізу правдивої інформації та відповідного її аналізу, захисту себе та оточуючих від емоційного вигорання і неврозiв
 • через aналіз конкретних випадків/case studies визначити, як створюється, розвивається та реалізується конкретна інформаційнa операція та пояснити дії, вжиті для виявлення, моніторингу, аналізу, та реагування на несанкціоновану діяльність в інформаційних системах та мережах
 • зрозуміти як використання емоційної складової ідеї може викликати контрольований хаос” серед вразливих соціальних груп
 • oкреслювати різні типи засобів і методів, що використовуються в операціях  інформаціиного впливу та “Mind Control” маніпуляцій
 • oцінявати різні тактики, методи та прийоми соціальної інженерії та психологічних операцій і те, як вони використовуються для підтримки інформаційних кампаній
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Інфраструктура музичного життя

Чекан Юрій

музикознавець, доктор мистецтвознавства. Викладає, редагує, досліджує, пише.

Анотація курсу

Головна ідея курсу “Інфраструктура музичного життя” – з’ясувати, яким чином академічна/класична музика пов’язана з тими просторами, у яких вона звучить (оперний театр, філармонічний зал) та комунікативними ланцюжками, до яких вона включена (композитор-виконавець-слухач + нотовидання та звукозапис). Тож ми познайомимось з інститутами, структурами та процесами, які є суттєвими для професійної музичної культури європейського типу, систематизуємо розпорошені відомості про реалії музичного життя – і ті, що вже є надбанням історії, і ті, що лише формуються в сучасних умовах.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Інтонаційна криза 16-17 ст. та інфраструктура європейського музичного життя Нового часу. Фактори та маркери кризи.
 • Оперний театр в інфраструктурі Новоєвропейського музичного життя. Європейська та американська моделі фінансування.
 • Оперна сцена та зал оперного театру: італійський чи французький? Освітлення та пожежі. Поведінка публіки. Клакьори.
 • Філармонічний (концертний) зал як інфрастурктурне утворення. “Навколомузичний бізнес” та його вплив на еволюцію залів.
 • Нотовидання:        Монополія чи спеціалізація? Моделі успіху. Нотні видавництва та авторське право.
 • Звукозапис – реалія музичного життя ХХ ст. Репертуарна політика провідних звукозаписуючих фірм. Трансформація ринку.

Результати навчання:

Студенти дізнаються:

 • що таке інтонаційна криза 16-17 ст. і як вона вплинула на всю історію Новоєвропейської музики;
 • чим відрізняється оперна зала від філармонічної;
 • яку роль відіграли музичні видавництва в музичному житті Європи;
 • як звукозапис вплинув на конфігурацію сучасного музичного життя.
 • Студенти навчаться шукати та знаходити неочевидні, але визначальні зв’язки між музикою та іншими сферами людської діяльності.
 • поглянуть на історію музики у несподіваній перспективі.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Психологія і ПТСР

Ірина Тичина

психологиня, кандидатка психологічних наук, доцент, декан соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка

Анотація курсу

Курс знайомить студентів з темою психічного здоров’я та посттравматичного стресового розладу, поняттям травми та травмуючих подій, особливостями комунікації та підтримки осіб, що можуть мати прояви ПТСР. На основі актуалізації власного життєвого досвіду та аналізу навчальних прикладів студенти матимуть можливість формувати уміння розпізнавання ознак ПТСР у себе та близьких людей, а також зможуть опанувати техніками допомоги та самодопомоги.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Психічне здоров’я та розлади. Травматичні події та ПТСР.
 • Основні ознаки та діагностичні критерії ПТСР.
 • Допомога та самодопомога у подоланні наслідків травми.
 • Розпізнавання ознак ПТСР у себе та близьких людей.
 • Встановлення контакту та спілкування з особами, що зазнали травми.

Результати навчання:

 • Знати про компоненти та критерії психічного здоров’я, особливості впливу травматичних подій на психічне здоров’я людини, причини, діагностичні критерії та ознаки ПТСР. 
 • Вміти розпізнавати ознаки ПТСР у себе та близьких людей, встановлювати контакт, спілкуватися, підтримувати осіб, що мають прояви ПТСР; 
 • Мотивувати звертатися за фаховою допомогою осіб, що мають прояви ПТСР, практикувати техніки відновлення та турботи про власне психічне здоров’я.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Підприємницьке мислення

Опацька Софія

проректорка зі стратегічного розвитку, засновниця проєкту Global Shapers у Львові, а також членкиня Наглядової ради Promprylad.Renovation

Анотація курсу

Курс розроблений для студентів, які мають досвід підприємницької діяльності або ведення будь-яких проектів. Ми досліджуватимемо актуальні питання у світі стартапів і проблеми, з якими студенти можуть зіткнутися на робочому місці. Однією з цілей є демістифікувати підприємництво як діяльність, ставлення і навіть уміння. Здатності «мислити як підприємець» і «діяти як новатор» є критично важливими навичками для успіху в різних галузях, які допоможуть виділитися на робочому місці та прискорити кар’єру. Цей курс, заснований на обговоренні, пропонує студентам критично думати про такі теми, як: робота в команді, плюси й мінуси «культури стартапів» і як керувати інноваційністю. Очікується, що студенти будуть брати активну участь у дискусіях і відкрито міркувати про власний кар’єрний досвід та цілі.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Чому підприємництво? Хто такий підприємець?
 • Побудова команди та робота в команді
 • Особистісний розвиток, емоційний інтелект, командна робота та підприємливість
 • Бізнес-навички – генеруйте, оцінюйте та вибирайте ідеї
 • Ділові навички – сегментація ринку
 • Бізнес-навички – створіть профіль кінцевого користувача. 
 • Розмір ринку (TAM). Профіль Персони.
 • Дослідження ринку.
 • Асиметрична конкуренція
 • Підприємці в ЗМІ
 • Етика в бізнесі

Результати навчання:

 •  Приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності, що відбувається в бізнесі,
 • Спонукати студентів до творчого мислення – відійти від формул,
 • Допомогати  розвинути толерантність до неоднозначності
 • Створювати позитивне ставлення до бізнесу
 • Вміти розбирати складні бізнес-проблеми  та оцінювати ризик,
 • Вміти працювати з іншими над вирішенням проблем і розвивати стосунки 
 • Розуміти глобальні зміни та тенденції у підприємництві
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Вступ до безпекових студій

Ганна Шелест

аналітикиня з питань міжнародної безпеки, конфліктів та гібридних загроз, кандидатка політичних наук. Директорка програм безпеки Ради зовнішньої політики «Українська призма».

Анотація курсу

Курс присвячений сучасним тенденціям міжнародної безпеки та конфліктам. Через лекції, обговорення, дебати та аналіз спробуємо зрозуміти, що є безпекою в сучасному світі, які основні загрози існують або конструюють реальність, що є тероризм та гібридна війна, яка роль міжнародних безпекових інституцій та чи можна попередити війну. Курс не дасть відповіді на всі питання міжнародної безпеки сучасного світу або місця України в цій системі, але змусить критично мислити, аналізувати та ставити питання, необхідні для кращого розуміння поточних подій та оцінки майбутніх ризиків.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Поняття безпеки в сучасному світі (що таке безпека, hard security, soft security, smart security, sharp security, human security)
 • Гібридна війна та malign foreign influence
 • Секюритизація проблем та конструювання реальності
 • Основи сучасних конфліктів та їх врегулювання
 • Міжнародні безпекові інституції (ООН, ОБСЄ, НАТО, ті ін.) та українська політика

Результати навчання:

 • Мапувати міжнародних конфліктів та основних загроз міжнародній та національній безпеці
 • Розути сучасних безпекових трендів
 • Аналізувати документів та публічного дискурсу з безпекових питань
 • Критично мислити та аргуменувати власну позиції під час дебатів
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Дослідження розвитку та післявоєнного відновлення України

Рабінович Марина

докторант кафедри політології та менеджменту Університету Агдера, працює над дослідницьким проектом «Знизити планку? Комплаєнс-переговори та Угода про асоціацію між Україною та ЄС», що фінансується Дослідницькою радою Норвегії, авторка книги «Регіональні торговельні угоди ЄС. Інструмент просування верховенства права в третіх країнах» (Рутледж, 2021)

Анотація курсу

Курс має на меті дати студентам короткий погляд на основи досліджень розвитку та надихнути їх застосовувати ці знання для обговорення різних аспектів післявоєнного відновлення України. Теоретична частина курсу представить «міжнародний розвиток» як дисципліну, його історичні та теоретичні основи, а також збільшить увагу на ключових сучасних зацікавлених сторонах у сфері міжнародного розвитку та їх політики. Студенти матимуть широке розуміння не лише традиційних багатонаціональних установ, таких як ООН, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, і найбільших двосторонніх донорів (наприклад, США, Великобританія), але також Азійського та Африканського банку розвитку та так званих «нових донорів», таких як Китай і Бразилія. 

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Міжнародний розвиток як сфера
 • Основні теорії міжнародного розвитку
 • Основні стейкхолдери на політичній арені міжнародного розвитку
 • Аналіз політики розвитку
 • Політика розвитку західних акторів на пострадянському просторі
 • Повоєнна відбудова та відновлення України

Результати навчання:

 • Знати ключові теорії міжнародного розвитку
 • Самостійно формулювати та аналізувати проблеми у сфері міжнародного розвитку
 • Аналізувати складу зацікавлених сторін на міжнародній арені розвитку
 • Розуміти суть спільних проблем, з якими стикаються країни, що розвиваються
 • Навчитися проводити оцінку політики у сфері політики розвитку
 • Отримати уявлення про зміст існуючих планів, що стосуються післявоєнного відновлення України
 • Обговорювати ключові виклики, пов’язані з післявоєнним відновленням України в різних аспектах, починаючи від політичного розвитку і закінчуючи відновленням інфраструктури, охорони здоров’я та освіти»
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Music and creative arts in the community

Professor Nigel Osborne

educator and expert in the therapeutic role of music in healing from trauma. He holds two doctorates – a DLitt (Queen Margaret University) in music therapy and a DHumLitt (Liverpool University), for work with post-traumatic stress disorder

Анотація курсу

The course is designed to train students to use the creative arts, and in particular music, as an intervention to address the mental health, general well-being and social problems associated with conflict. The focus population for the intervention will be young people and children but the work is designed to impact society as a whole. For those who may be interested in the theory but not the practice, the course is also designed to provide the scientific background for an understanding of the relationship between the arts, the mind and the body. The course will draw on a substantial scientific literature presenting evidence that creative arts interventions may address these problems effectively, and encourage mental health, well being and resilience.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • The Caravaggio effect: Art, mind and body. Bio-psycho-social model overview 
 • Janusz, Friedl and the Colonias infantiles: Music, creative arts and trauma overview 
 • The shadow of Indra: Music, creative arts and the autonomic nervous system
 • Eros and Psyche: Music, creative arts and the limbic system
 • The Gautama Buddha: Music, creative arts and psychobiology, music and creative arts in the community
 • Tesla’s egg: Music, creative arts and electrical brain activity
 • Shiva’s drum: Music, creative arts, breathing and movement 
 • The Titan of wisdom: Music and cognitive psychology 
 • Hestia’s flame: Music, creative arts and psychosocial interventions, Music creative arts and biosocial interventions
 • Einstein’s violin – music, creative arts and thought 

Результати навчання:

 • describe a bio-psycho-social model for intervention.
 • explain the origins and main features of trauma
 • identify the main psychotherapeutic approaches to creative arts work
 • explain relevant aspects of the psychology, cognitive psychology, psychobiology and neurophysiology of artistic experience
 • apply some basic techniques of music and creative arts animation, community music practice and aspects of creative arts therapeutic methods
 • provide basic practical interventions in the community 
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Вступ до статистики та Excel для аналізу даних

Натала Новосад, Оксана Сидорук, Тарас Фостяк, Тарас Озарків

Анотація курсу

Перша частина сертифікаційної програми Data Analytics триває 10 тижнів по 3 двогодинних заняття на щотижня (близько 60 годин загалом). Дана частина не передбачає в учасників значних попередніх знань, окрім базової обізнаності Microsoft Excel, знань шкільної математики та знання англійської мови на рівні розуміння технічних текстів.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

Результати навчання:

Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Conceptual issues in International Relations: Hegemony, Enemy and the transformation of War.

Martino Tognocchi

doctoral student in International Studies at the University of Milan. He has conducted research at Charles University in Prague, the Czech Republic, at the Erik Castrén Institute of Law and Human Rights in Helsinki, Finland, and at the Federal Institute of Comparative Law in Lausanne, Switzerland. He is also a junior fellow at the Italian Institute for Philosophical Studies since 2022. His research interests lie between the theory of international relations and the history of political thought, with a main focus on war and political violence. In particular, his doctoral thesis reconstructs the genesis and the transformation of the concept of regular enemy in the history of Western international thought from early modernity to the present day.

Artsiom Sidarchuk

Ph.D. Candidate in Political Science at the University of Milan. He is a past member of ISA’s STAIR and the current member of ISA’s GIR working group. His research interests are located at the intersection of such fields as sociology of science, historiography of International Relations (IR), and intellectual history. This intersection expresses itself along two thematic lines, namely the issues of scholarly domination and inequality, on par with the specifics of the disciplinary development of IR in the Central and East European region. His doctoral project is a typical work for sociology of IR comprising the critical reading of the sub-field’s usage of the concept of hegemony and the bibliometric analysis of IR in Belarus and Ukraine. 

Анотація курсу

The course is a non-conventional introduction to International Relations (IR) discipline. Its non-conventional character unfolds through the concept-focused structure of introduction to the world politics problematique. The assumed conceptual triad is hegemony, war, and enemy. Each of them allows tackling various dimensions of the international: “hegemony” gives us a glance at the power realm, war opens up the landscape of conflict, and the enemy introduces the very nature of the political. 

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • International Relations (IR) as an academic discipline.
 • Conventional IR Theories – Realism, Liberalism, English School (ES)
 • Non-conventional IR Theories: neo-Gramscianism, Constructivism, post-structuralism
 • The Concept of War between History and Theory: What Remains and What Changes 
 • War as a Legal Category: The Problem of War in Modern International Law
 • Moral approaches to war: the enduring influence of Just War Theory and its resurgence
 • Material approaches to war: war as an expression of force and power
 • Hegemony: from the Ancient Greeks to the Bolshevik party
 • Non-IR usage of hegemony: Gramsci, (post)structuralists and postcolonial theory.
 • Hegemony in IR: the neo-neo couple and ES
 • Hegemony in IR: Constructivism and neo-Gramscianism
 • The Concept of Enemy and IR: Interpretations and Theories
 • The Invention of the Regular Enemy and the Construction of the Modern International
 • The Return of Irregularity and the Concept of Enemy in the post-Cold War Era

Результати навчання:

Course participants are expected to gain a general introduction to the academic study of international relations. Similarly, the basics of conceptual history and conceptual analysis are introduced. Students’ ability to combine “historical-theoretical” and “historical-conceptual” thinking is considered the primary outcome of this course

Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Introduction to Humanitarian Aid & Crisis Response

Kenny Meesters

software developer and IT project manager for commercial firms. He has a background in Business Engineering, and a master’s degree in both Information Management and Strategic Management from Tilburg University. After several years he returned to Tilburg University as a researcher, working closely with international humanitarian organizations and local emergency services. Previously he was employed at Delft University of Technology working as a researcher in the faculty of Technology, Policy and Management (TPM) and the HumTechLab. 

Анотація курсу

This course will provide students with a profound understanding of problems and practicalities during the immediate emergency response phase. In the module students from a wide range of diverse backgrounds will experience and explore the challenges professional emergency services face in the response to large scale emergencies. Issues such as coordination, situational awareness, decision making and logistics while dealing with highly uncertain and volatile situations. The aim of the course is to provide the participants with a fundamental but comprehensive understanding of coordination in crisis response. In the course we will also explore various coordination crisis contexts, from local emergency organizations to international humanitarian organizations, and from spontaneous community initiatives to commercial organizations. 

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Humanitarian Aid & Crisis Response
 • Coordination Structures & Systems
 • Information Management & Assesments
 • Operations Management & Planning
 • Resources & Team Management
 • Ethical, Legal & Societal Aspects

Результати навчання:

 • be familiar with various concepts, frameworks, and terminology in the field of crisis coordination and emergency responses
 • understand, identify, and reflect on information management, communication and coordination processes in emergency response, including situational awareness.
 • identify and evaluate opportunities to improve communication, information exchange and coordination between different stakeholders active during emergency response.
 • attain and improve personal crisis coordination skills including working together in teams, take a proactive approach to finding information and work with other stakeholders.
 • have acquired sufficient knowledge and skills to further participate and contribute to discussion around crisis coordination, among others by being able to reflect on the state of the art, identify opportunities for improvement, and contribute their own expertise (background) to the community.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Місто Харків: на пограниччі ідей, ідеологій, культур та соціальних експериментів, XVIII-XXI ст.

Харченко Артем

історик, дослідник історії євреїв в Російській імперії. У 2008-му році закінчив Харківський національний університет імені Каразіна. З 2011 працює на посаді доцента у Національному технічному університеті «ХПІ». З 2018 року викладач курсів з історії Голокосту за підтримки фонду Claims Conference (США). З 2021 доцент в Харківському університеті мистецтв імені Котляревського. З 2011 року співзасновник та координатор проектів ГО «Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи». Працює над докторською дисертацією “Єврейська громада в просторі імперського міста, 1859-1914”. Учасник міжнародних наукових проектів, перебував на позиції запрошеного дослідника в університетах та дослідницьких центрах Німеччини, Ізраїлю, Румунії.

Анотація курсу

Історія міста один з найдавніших та популярних фокусів для дослідника. Концепт міста осмислюється науковцями від часів Арістотеля до Мішеля де Серто та Девіда Харві. Харків – маленька фортеця на українських землях в ранньомодерний період зробив стрімку кар’єру в Російській імперії та радянський період. Курс пропонує погляд на місто у фокусі нової імперської історії, класичних моделях модернізації та націотворення. Курс представить образ міста очима його мешканців та гостей, відтворить соціальну, багатонаціональну та поліконфесійну мозаїку Харкова. Історія міста буде вписана в ширші контексти історії регіону.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 

Харків як місто на фронтирі, місто торгівлі, індустріальне місто – образи міста та історичні контексти.

Харків «мультикультурний»: претенденти у «праві на місто»..

Харків у процесах націотворення: «колиска відродження»/ «русский город/»«центр сіонізму».

 Місто у добу модернізацій: соціальна, економічна та культурна трансформації.

Харків культурний: про університет, Держпром та будинок «Слово».

Результати навчання:

 • Розуміти зв’язок між локальною та макроісторією
 • Аналізувати соціальні, економічні, культурні процеси міської історії в різні хронологічні періоди – XVIII – XXІ ст.
 • Працювати із концептом міста в європейській та українській історії
 • Деконструювати існуючі в колективній пам’яті образи,
 • прослідковуючи їх становлення і розвиток
 • Володіти загальними методологічними підходами для роботи з науковими текстами та написання письмової роботи

 

Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Критична філософія Імануеля Канта

Іващенко Іван

кандидат філософських наук, філософ і перекладач.

Анотація курсу

У курсі буде розглянуто чільні ідеї «критичної» трилогії німецького філософа Імануеля Канта (1724–1804): «Критики чистого розуму», «Критики практичного розуму» і «Критики сили судження», які радикально змінили західну філософію.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • синтетичні судження a priori;
 • трансцендентальна дедукція категорій;
 • паралогізми чистого розуму;
 • антиномії чистого розуму;
 • ідеал чистого розуму; 
 • докази існування Бога; 
 • поняття просвітництва; 
 • категоричний імператив; 
 • поняття найвищого добра;
 • судження смаку; 
 • телеологія; 
 • ідея вічного миру.

Результати навчання:

 • орієнтуватися в структурі Кантового арґументу в трьох «Критиках»; 
 • засвоїти чільні ідеї та поняття Кантової філософії; 
 • розрізняти просвітництво і Просвітництво; 
 • опанувати ключові навички роботи з текстом.