Світ і я

Перелік курсів

Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Філософська етика і моральні виклики сучасності

Юрій Підлісний

Завідувач кафедри політичних наук, керівник програми «Етика-Політика-Економіка», доктор філософії, заступник голови Львівської облдержадміністрації (2014-2016)

Анотація курсу

Цей курс запропонує студентам зануритися у світ моралі. Пізнати такі її основні категорії як Добро і Зло, Справедливе і Несправедливе, Чесноти і Пороки; навчитися аналізувати моральність вибору і моральність вчинку, моральність людської поведінки загалом.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Мораль та її генеалогія.
 • Добро і зло. Моральні цінності.
 • Свобода і свобода волі.
 • Моральність вибору та вчинку.
 • Чесноти.
 • Моральна свідомість та совість.
 • Super Ego.
 • Щастя.

Результати навчання:

 • знати основні етичні категорії та базовий понятійно-термінологічний апарат дисципліни;
 • розуміти взаємозв’язок між етичними категоріями;
 • вміти пояснити кожну етичну категорію;
 • логічно аналізувати моральні явища та моральні ситуації.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Людина у світі технологій

Надія Баловсяк

Доцентка, кандидатка педагогічних наук. Тривалий час працювала в Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Експертка з онлайн-комунікацій. ІТ-аналітик, журналістка, блогерка.

Анотація курсу

На цьому курсі ми отримаємо уявлення про розвиток та використання сучасних технологій у повсякденному та професійному житті, оцінимо, як міняється сучасний світ під впливом технологій, які з’являються виклики – як у особистому житті і безпеці, так і професійній реалізації, та як з ними співіснувати. Окрім того, вивчимо та зрозуміємо поняття цифрового етикету та основ цифрової безпеки, основ медіаграмотності.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Технологічні тренди у розвитку суспільства та бізнесу: нові виклики
 • Сучасні цифрові інструменти: загальний аналіз та принципи використання
 • Онлайн-етикет. Етичність у використанні нових технологій
 • Медіаграмотність та протидія фейкам
 • Основи захисту інформації та особистості у сучасному світі

Результати навчання:

 • розуміння технологій та напрямків їх розвитку, проблем та викликів, що несе розвиток ІТ;
 • знання та дотримання авторських прав, розуміння відповідальності за їх порушення;
 • розуміння принципів етичного спілкування та поширення інформації;
 • розуміння поняття фейку та маніпуляції, технологій поширення фейків;
 • компетенції щодо безпечного використання технологій, знання ризиків та організація безпечної та захищеної комунікації.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Історія культурних феноменів

Олег Яськів

Директор Центру ім. митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету, голова правління аналітичного центру “Європейський діалог”, редактор сайту “Простір кіно”

Анотація курсу

Інноваційний курс, який торкатиметься розширення та поглиблення “словникового запасу” сучасної культурної людини. Кожна лекція розкриватиме глибинну та інтегральну сутність найважливіших явищ або/і частини культури, які формували траєкторію історії європейської цивілізації, наприклад, антична краса, середньовічна музика, сюрреалізм, революція, квантова фізика, релігійний живопис, епоха джазу, авторське кіно, поезія, космологія та есхатологія, рок-музика тощо.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Античність і краса.
 • Середньовічна музика.
 • Революція, сюрреалізм.
 • Квантова фізика.
 • Релігійний живопис.
 • Класична музика. Епоха Джазу.
 • Авторське кіно. Рок-музика. Поезія модерну.
 • Космологічна есхатологія. Наука. Холодна війна.

Результати навчання:

 • вміти орієнтуватись серед основних явищ сучасної культури і науки;
 • трансдисциплінарно аналізувати складні соціо-наукові явища;
 • мислити критично;
 • культурна ерудиція.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Космологічна есхатологія. Наука. Холодна війна. Людина. Суспільство. Свобода

Мирослав Маринович

Український правозахисник, десидент, публіцист, релігієзнавець, член-засновник Української Гельсінської групи, організатор амністерського руху в Україні, проректор із питань призначення та місії УКУ.

Анотація курсу

Ніхто із нас, народившись вільною людиною, не має певності, що помре вільним. Чому я можу втратити життя, але не повинен згубити свою свободу? Вільне суспільство не переходить у спадок від одного покоління до іншого як річ, яку ми залишаємо своїм нащадкам. Натомість, вільне суспільство є досягненням, звершенням та здобутком кожного покоління. Аналогічно, суспільна несвобода може стати нашою поколіннєвою поразкою. Який зв’язок між індивідуальною свободою та вільним суспільством? Що означає бути вільними людьми у вільному суспільстві? Чи можемо ми віддати на outsource нашу свободу? Свобода у світі великих даних та штучного інтелекту: чи врятують нас технології від технологій?

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Духовність бранців ҐУЛАҐу.
 • Бог і Людина: прямувати до Бога чи впустити Його?
 • «Єдність у багатоманітті» – формула духовної єдності України.
 • Митрополит Андрей Шептицький і принцип «позитивної суми».
 • Духовний скарб і духовні пастки українських Майданів.
 • Духовні пастки епохи «постправди».

Результати навчання:

 • ознайомити з визначними постатями Руху опору 1960-1970 рр., особливостями духовної деградації та характером духовних злетів;
 • розуміти принципи “позитивної суми” та “єдності у багатоманітті”;
 • аналізувати історичні національні поразки з точки зору духовних та психологічних установок;
 • усвідомлювати руйнівний вплив фейків на постмодерну модель визначення правди.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Дисиденти: історія, етика, критичне мислення

Радомир Мокрик

Науковий працівник Інституту східноєвропейських студій Карлового університету в Празі (Чехія)

Анотація курсу

Цей курс зосереджується навколо ключових етапів розвитку дисидентського руху в Україні та східній Європі. На прикладі відомих представників дисидентського руху (Вацлав Гавел, Левко Лук’яненко, Іван Дзюба) розглядаються ключові питання та підходи, котрі стали причиною та рушієм руху опору в країнах «соціалістичного блоку». Етична проблематика у світогляді дисидентів, релігійні переконання та критична рефлексія реальності країн «соціалістичного табору» становлять окремі тематичні округи курсу. Дисидентський рух в Україні розглядається в європейському контексті.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • «Відлига» і шістдесятники
 • Культурний (анти)колоніалізм
 • Правозахисний рух в центрально-східній Європі
 • Українські дисиденти в європейському контексті
 • Етичні засади дисидентського руху
 • Національний комунізм
 • Релігійні переконання як основа дисидентського руху
 • «Мовне» питання в дисидентському русі
 • Вацлав Гавел та «Сила безсилих»
 • Іван Дзюба: «Інтернаціоналізм та русифікація»
 • «Дисидентський рух» сьогодні

Результати навчання:

 • знати фактологічний матеріал та джерельну базу досліджень дисидентського руху;
 • критично аналізувати джерела та тексти дисидентського руху;
 • розуміти причини виникнення дисидентського руху в Україні та східній Європі;
 • аналізувати українське дисидентство як частину європейських процесів;
 • аналізувати ключові політико-культурні процеси в радянській Україні крізь призму колоніальних студій.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Personal Responsibility and Nation Building
(Курс буде викладатися англійською мовою)

Ірена Даниш

Походить з родини емігрантів, працювала на міжнародному рівні як професор літератури та письма, менеджер некомерційної організації, захисник соціальної справедливості та прав людини, а також тренер з активного громадянства в Україні

Анотація курсу

Метою цього курсу є формування знань та інтересу до концепції та практики особистої відповідальності у розбудові держави, щоб посилити здатність відігравати роль громадянина на місцевому, національному та глобальному рівні. Курс розширить уявлення студентів про національне будівництво історично та міжнародно. Він познайомить студентів з філософією особистої відповідальності. Він також попросить їх взяти інтерв’ю та проаналізувати погляди різних осіб і груп, які несуть особисту відповідальність за розбудову нації в Україні від Майдану дотепер.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Особиста відповідальність – лінгвістична, філософська, моральна, культурна та політична інтерпретація її
 • Погляди на особисту відповідальність в українському історичному та сучасному контексті
 • Історичні та міжнародні приклади розбудови нації
 • Зміна поглядів в Україні на національне будівництво від перших років війни після Майдану до поглядів у 2022 році
 • Громадські рухи, рухи активного громадянства, хартії демократії та прав людини щодо особистої відповідальності
 • Актуальні приклади в Україні віри та практики особистої відповідальності та національного будівництва

Результати навчання:

 • Поглиблені знання про варіанти, які студенти та інші мають брати участь у розбудові країни.
 • Збільшення спроможності до більшої особистої відповідальності в цивільній та громадянській сферах через розширене розуміння, історичного та міжнародного, значення та контексту особистої відповідальності.
 • Всебічне розуміння того, що таке національне відбудовування і наскільки успішними чи складними були зусилля, спрямовані на його залучення, історично та міжнародно.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Людина. Природа. Бог

о. Олег Кіндій

PhD, доцент кафедри богослов’я, директор Центру екобогослов’я і сталого розвитку УКУ

Марія Гупало

Викладачка кафедри богослов’я, співзасновниця Центру екобогослов’я і сталого розвитку

Андрій Третяк

Асистент кафедри богослов’я, координатор міжнародної мережі еко-освіти Pilgrim в Україні

Анотація курсу

У курсі ми шукатимемо відповіді на питання чи часом юдео-християнський світогляд не є причиною сучасної екологічної кризи, та що потрібно зробити, щоб цю кризу подолати. Ми розглянемо ключові тексти про створення світу у Святому Письмі та у творах ранньохристиянських і середньовічних авторів. Шукатимемо способи вирішення екологічних проблем, які пропонує сучасне суспільство, академічні кола та середовища еко-активістів. Особливу увагу присвятимо сучасній екологічній концепції Папи Франциска у діалозі з православним екобогослов’ям. Осердям нашого курсу будуть концепції інтегральної екології, екологічної духовності та екологічного навернення.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Бог творець – людина співтворець
 • Християнська соціальна думка
 • Економіка і довкілля: конфлікт чи співпраця?
 • Сталий розвиток: profit, people, planet
 • Екологічна синергія
 • Екологічне навернення
 • Інтегральна екологія

Результати навчання:

 • ознайомитися з основами християнського та секулярного світоглядного підґрунтя еко-свідомості;
 • розуміти зв’язки між християнською соціальною думкою та концепцією сталого розвитку;
 • вміти давати моральну оцінку практикам і технологіям, які впливають на довкілля та розвиток суспільства;
 • приймати практичні рішення щодо збереження природи, відштовхуючись від християнської соціальної етики;
 • навчитися служити громаді через соціальні та екологічні проекти.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Україна: історія, культура, ментальність

Ярослав Грицак

український науковець, історик і публіцист, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету, член Несторівської групи.

Анотація курсу

Курс «Україна: історія, культура, ментальність» ставить собі за мету сформувати знання про минуле України у контексті глобальної історії, довгої тривалості і культурних студій, з особливим наголосом на найновіших інтерпретаціях ключових подій і явищ в українській історії.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Україна: рання історія.
 • Польсько-Литовська доба.
 • Козацтво.
 • Київська християнська традиція.
 • Україна у XVIII столітті.
 • Довге XIX століття.
 • Західна Україна і радикалізація українського руху.
 • Україна у Другій світовій війні.
 • Радянська Україна.
 • Україна та її майбутнє.

Результати навчання:

 • знати фактологічний матеріал та основні історичні джерела, дотичні до програми курсу;
 • здійснювати історіографічний аналіз проблематики української історії та культури;
 • критично аналізувати історичні джерела та історіографічні тексти;
 • порівнювати історичні процеси і події в різних реґіонах та хронологічних періодах;
 • провадити дискусію та обґрунтовувати власну позицію;
 • вміти збирати і впорядкувати усні спогади;
 • вести самостійний науковий пошук.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Religion in Digital Spaces
(Курс буде викладатися англійською мовою)

Надія Засанська

Кандидатка філологічних наук, викладачка Центру сучасних іноземних мов

Анотація курсу

У цьому англомовному курсі ми розглянемо як різні форми технологій, зокрема соціальні медіа, телефонні додатки, штучний інтелект, відеоігри та анімація, формують наше розуміння та сприйняття релігії у сучасному світі. Пропоную знайти відповіді на такі питання: Які функції релігії в цифрових просторах? Як популярні технології формують релігію? Як люди використовують цифрову релігію, щоб знайти сенс у своєму житті? Що, власне, є цифровою релігією? Які етичні виклики виникають, коли популярні технології адаптують, пародіюють чи навіть висміюють релігію?

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Religion in social media
 • Technologies and religious practices
 • Religious media and conflict
 • Artificial intelligence (AI) and religion
 • Religion in animation and films
 • Religion in video games
 • Informal religious groups in media
 • Social media and religious activism
 • Religious media and state ideology

Результати навчання:

 • дізнатися про основні теорії, терміни та напрямки досліджень ‘Digital Religion’;
 • ознайомитися з роллю цифрових ресурсів та медіа у різних конфесіях світу та України;
 • провести власне дослідження щодо використання цифрових технологій віруючими в Україні;
 • навчитися поважати релігійне різноманіття в сучасному світі, яке виявляється і через різне сприйняття/використання цифрових технологій;
 • вдосконалити навички говоріння, читання, аудіювання та письма англійською мовою.
Ілюстрація щодо курсу або фото викладача

Біоетика

о. Ігор Бойко

Український священик, ієрей, ректор Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ, доктор морального богослов’я, кандидат філософських наук зі спеціальності «Етика».

Анотація курсу

Технологічний процес відкрив щонайширші можливості для застосування відкриттів у медичній практиці, які, однак, не завжди однозначні з морального погляду. Генна терапія, клонування тварин та можливість клонування людини, штучна зміна статі, екстракорпоральне запліднення, лікування з використанням стовбурових клітин, трансплантація органів застосування трансгенних рослин для харчових цілей – ось неповний перелік нових проблем сьогодення, які потребують правильних біоетичних рішень. У відповідь на цю потребу в кінці сімдесятих років минулого століття виникає нова галузь етики – біоетика.

Основні теми, що будуть висвітлені на курсі:

 • Причини виникнення та завдання біоетики. Етичні моделі та принципи.
 • Онтологічний статус людського ембріона. Суперечні погляди науковців, філософів та богословів. Позиція Католицької біоетики та наукові підтвердження.
 • Репродуктивні технології.
 • Трансплантація органів.
 • Самогубство.
 • Розгляд біоетичних випадків. Обговорення легалізації евтаназії в європейських країнах.

Результати навчання:

 • знати основні причини виникнення та розвитку біоетики;
 • орієнтуватись у вченні Церкви стосовно біоетичних проблем;
 • переконливо обґрунтувати моральну позицію стосовно біоетичних питань сьогодення;
 • застосувати набуті знання, передусім по відношенні до себе і у власному житті;
 • будувати солідну основу власного і суспільного морального світогляду;
 • давати правильну моральну оцінку багатьом сучасним питанням у сфері біоетики, біомедицини та соціальної етики.