Біла Орися

Завідувач кафедри філософії, канд. філос. наук за спеціальністю «соціальна філософія, філософія історії»

Народилася 17 квітня 1979 р., м. Львів, Україна.

2015 – кандидат філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

2009 – магістр богослов’я – Український католицький університет, м. Львів

2002 – бакалавр філософії і богослов’я – Львівська богословська академія (нині: Український католицький університет), м. Львів

 

З 2016 – завідувач кафедри філософії УКУ

2010-2015 – доцент (раніше викладач) кафедри філософії. Викладала курси: «Філософія», «Історія філософії», «Філософія історії», «Етичні проблеми сучасності», «Старозавітні жіночі образи в Біблії та культурі», «Філософія і методологія науки», «Історія середньовічної філософії», «Жіночі постаті у філософії ХХ століття»

2005-2010 – заступник керівника відділу додаткових студентських програм УКУ

Статті

Біла О. Чий Львів? До проблеми етики пам’яті в багатокультурному  місті // Культура примирення: нова історична свідомість в Україні. – Одеса: Фенікс, 2015. – С. 178-187.

Біла О. Християнство між пост метафізикою та постмодерном: два приклади богословської думки в епоху кінця історії // Наукові записки Українського Католицького Університету. – 2015. – Число V. Серія «Богослов’я», № 2. – C. 505-518.

Біла О. І.  Генеалогія історії від Ф. Ніцше до М. Фуко// Вісник ДНУ. Серія «Філософія. Соціологія. Політологія». –2013. – № 23 (4) (9/2, T. 21). – С. 134-139.

Біла О. І. Єдністьтакогерентністьісторичногопроцесуякскладовіісторицистськоїпарадигми// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». – 2013. – С. 94-98.

Била О. И. Антиисторицистский характер философско-исторической мысли Мишеля Фуко// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 11 (58) (Ч. 1). – С. 298-302.

Гачко О. І. «Археологія знання»: до проблеми становлення філософсько-історичних поглядів М. Фуко// Науковий журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури». – 2012. – Випуск 4. – C. 200-207.               

Гачко О. І. Історична наука від Ранке  до сьогодні: у пошуках теоретичного підґрунтя// Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Філософія. Соціологія. Політологія». – 2012. – Випуск 22 (2), Т. 20,  № 9/2. – С. 101-107.

Гачко О. Про семіотичну природу первородного гріха: дискурс влади в Книзі Буття 2:4б-3:24 // Наукові записки. Том 115, Філософія та релігієзнавство / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. –Київ: [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 71-75.

Гачко О. Чи можлива історія в епоху постметафізики?// Наукові записки Українського Католицького Університету.– 2011. – Число ІІІ. Серія «Філософія», № 1. – С. 111-122.

Гачко О. Європейські дискурси в неєвропейських лаштунках: формування постколоніальної ідентичності та філософія постструктуралізму // Наукові записки НаУ “Острозька академія”. Серія “Філософія”. – Острог, 2009. – Вип. 5. – С. 120-129.

Наукове редагування

McCormick Peter, In Times Like These. Essays in Ethics: Situations, Resources, Issues. Lviv: Ukrainian Catholic University Press, 2016.

Ethics & Global Political Theory: The Encyclical Letter ‘Caritas in Veritate’ and Critical Perspectives on Integral Human Development / Eds. Volodymyr Turchynovskyy,  Orysya Bila. Lviv: Ukrainian Catholic University Press, 2016.

McCormick Peter, In the Moment of Your Passage. Essays in Ethics: the Aesthetic, the Metaphysical, and the Interpretive. Lviv: Ukrainian Catholic University Press, 2015. xvi+236 p.

McCormick Peter, Of Three Minds. Essays in Ethics: the Political, the Social, the Global.Lviv: Ukrainian Catholic University Press, 2014. xvi+176 p.

Наукові записки Українського Католицького  Університету. Львів: Видавництво УКУ, 2011. Число ІІІ. Серія «Філософія», № 1. 352 с.

Скрипти, читанки, методичні рекомендації

  1. Гачко О. Методичні рекомендації та завдання з курсу «Історія філософії», Львів: УКУ, 2011. – 22 с.