Бочарова Олена

Доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної та соціальної педагогіки УКУ

З 1988 по 1993 рр. – навчалася у Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов,у якому й розпочала трудову діяльність

У 2006 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему „Модернізація вищої школи у сучасній Франції” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Інститут вищої освіти АПН України (м. Київ).

У 2008 р. – отримала вчене звання доцента.

У 2013 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему „Соціально-педагогічна підтримка обдарованих школярів у Польщі” за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля) (м. Луганськ).

На сьогодні Олена Анатоліївна є автором близько 80 наукових праць з широкого кола проблем порівняльної педагогіки, у тому числі – 3 монографій:

„Соціально-педагогічна підтримка обдарованих учнів в Україні” („Sociopedagogical Support of Gifted Students in Ukraine”) (Словенія, 2011),
”Педагогічна підтримка обдарованих дітей в школах Польщі та України„ („Pedagogiczne wsparcie dzieci uzdolnionych w szkołach Polski i Ukrainy”) (Польща, 2011),
„Обдаровані діти в Польщі: соціально-педагогічна підтримка” (Україна, 2012).

Проходила стажування у:

Краківському педагогічному університеті імені Комісії національної освіти (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), (Краків, 2007 р.);
Краківській Академії імені Анджея Фрича Моджевського (Krakowskа Akademiа im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), (Краків, 2008-2013 рр.);
Краківській Академії імені Анджея Фрича Моджевського (Krakowskа Akademiа im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) (вересень, 2014).

Координатор міжнародного наукового проекту „Наука – Мистецтво – Освіта, опрацювання й упровадження інноваційної моделі діагностики, методів, форм роботи і підтримки художньо обдарованих учнів” у рамках Малопольської Операційної програми MNRPO.08.02.00-12-430/10 (м. Краків, 2011 – 2013 рр.).

Організатор проведення двох спільних польсько-українських Міжнародних науково-практичних конференцій „Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей і молоді” (м. Горлівка – Краків, 2010 – 2011 р

Нагороджена відзнакою Посольства України в Республіці Польща за особистий внесок у розвиток українсько-польського наукового співробітництва (Варшава, 2012).