Ковальчук Наталія

Керівник бакалаврської програми “Artes Liberales”

Працює в УКУ з 2000 року. Займала посади асистента та керівника відділу додаткових студентських програм (2000-2005), завідувача кафедри світової історії (2005-2008), заступника декана Гуманітарного факультету (2008-2009, 2013 – ), старший викладач кафедри з 2012 р, доцент кафедри з 2014 р.

Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка у 1995 році, в 1995-1998 роках навчалася в аспірантурі на кафедрі Історії слов’янських країн. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Олександр Погодін та українське питання: еволюція російського ліберала» під керівництвом проф. В.П. Чорнія та здобула науковий ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «Всесвітня історія».

У 1999-2000 роках була студенткою магістерської програми з порівняльної історії Центрально-Східної Європи у Центральноєвропейському університеті в Будапешті. Захистила магістерську роботу на тему: «Неославізм та українське питання в пізній Російській імперії» (наукові консультанти: А. Міллер, Я. Грицак).

У 2000, 2002, 2006, 2008 рр. отримала ґранти Інституту відкритого суспільства на розвиток навчальних програм в Curriculum Resource Centre (Будапешт, Угорщина). 2003-2005 рр. – гранти Проекту підтримки громадянської освіти (Returning Scholar Program, Local Fellow Program). 2006-2009 рр. – грант на участь у регіональному семінарі з підвищення викладацької майстерності (Regional seminar for Excellence in teaching).

Посібники:

Ковальчук Н. Методичні вказівки до вивчення курсу «Історія Центральної та Південно-Східної Європи» для студентів Гуманітарного факультету. Львів: Гуманітарний факультет УКУ, 2010
Ковальчук Н.Л., Павлишин О.Й. Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів гуманітарного факультету. Львів: Гуманітарний факультет Українського Католицького Університету, 2005. – 24 С.
Найприкметніші публікації за останній період:

Ковальчук Н. Немецкий «внутренний» колониализм и его идеологические источники// Нации и этничность в гуманитарных       науках. Спб.: Алетейя, 2015.  C.303-310.
Ковальчук Н. «Постає проблема захисту німецької національности…»: східні окраїни Другого райху в дискурсі Макса Вебера // Наукові записки УКУ. Число VII (Cерія «Історія», Вип. 2). Львів, 2014. С. 159-180.
Ковальчук Н. Рецензія на книгу: Плохій С. Великий переділ: Незвичайна історія Михайла Грушевського. Перекл. з англ. М. Климчука. Критика, 2011 // Україна модерна. Вип. 19. Київ 2012. С. 247-250.
Ковальчук Н. Рецензія на книгу Robert Bideleux and Ian Jeffries. A History of Eastern Europe. Crisis and Change. Second edition // Ab Imperio, 2009 (4)
Ковальчук Н. Російський неославізм та українське питання у публіцистиці Олександра Погодіна // Проблеми слов’янознавства.-Львів, 2000.-Вип. 51.-С. 100-106.
Ковальчук Н. Олександр Погодін як ідеолог російського неославізму // Проблеми слов’янознавства.- 1999.-Вип. 50.-С. 166-173.
Ковальчук Н. Російські слов’янські товариства та українське питання на початку ХХ століття // Вісник Львівського університету.- Львів, 1998.- Серія історична.- Випуск 33.- С. 139-145.
 Участь у конференціях впродовж останніх років:

    √ Orientalism, Colonial Thinking and the Former Soviet Periphery, Вільнюський університет, 27-29 серпня 2015 р.

    √ Підсумковий колоквіум програми «Інноваційний університет і лідерство», КНУ ім. Шевченка, 23 квітня 2015 р.

    √ Міжнародний науковий симпозіум «Українсько-сербські зв’язки XVIII – першої половини XХ ст.». (Харків, травень 2013)

    √ “Towards a New Cultural History of Eastern and Central Europe“ («До нової культурної історії Східної та Центральної Європи») (Львів, травень 2013)

    √ «Intellektuelle Elitenin Ost- und Westeuropa in Geschichte und Gegenwart» («Інтелектуальні еліти Східної та Західної Європи у минулому і сучасному»)(Пассау, травень 2012)

  • Історія Центральної та Південно-Східної Європи
  • Вступ до історії
  • Візантійська цивілізація
  • Середньовічна латинська цивілізація
  • Науковий семінар