Михайло Димид

Професор кафедри пасторально богослов’я ФБФ УКУ

протопресвітер УГКЦ, доктор східного канонічного права (1989), кандидат філософських наук,

головний редактор еклезіологічно-канонічного журналу «Метрон», блогер, капелан Майдану.

 

Навчався в  Папському Урбанському університет (1978-1983),
Папському орієнтальному університеті (1983-1989) (Рим).

У лютому 1990 за дорученням патріарха Мирослава перший із «західних людей» прочитав цикл

викладів зі східного церковного права для персвітерів і семінаристів підпільної Української греко-

католицької Церкви у Преображенському храмі (Львів).

«Еклезіологія» у Львівській архієпархіальній духовній семінарії св. Духа (1992-1997).

«Основи богослов’я» у Львівській Академії мистецтв (1998-2000).

«Еклезіологія» у Львівській Богословській Академії та Українському католицькому університеті

(1997-2015).

«Канонічне право» у Львівській Богословській Академії та Українському католицькому університеті

(1997-2015)

«Літургійні питання в Партикулярному праві УГКЦ» в Українському католицькому університеті

(2014).

«Святі таїнства і канонічне право» в Українському католицькому університеті (2015).

«Догматичні питання – Еклезіологія в постаттях» в Українському католицькому університеті (2015).

«Екзистенції питання у світлі християнської віри» в Українському католицькому університеті (2005-

2015).

Співзасновник та ректор відновленої Львівської Богословської Академії (тепер Український

католицький університет) (1994-2000).

Засновник і директор Інституту церковного права (ІЦП) Львівської Богословської Академії (2000-

2005).

Виконавчий секретар Комісії богословської освіти і виховання УГКЦ (1997-2005).

Голова Українського Богословського наукового товариства (2000-2005).

Засновник і директор «Радіо Воскресіння» (1992-1996).

Засновник і директор Агенції релігійної інформації (АРІ) (1993-1996).

Член European Society for Catholic Theology (2014) Українське Богословське Наукове Товариство

Société du Droit des Eglises Orientales Українське Християнське Академічне Товариство

 • Грамота подяки, визнання і похвали членові робочої групи щодо опрацювання партикулярного права УГКЦ від Патріарха Святослава (Шевчука) (2015)
 • Подячна Грамота за активну і тверду громадянську позицію у становленні та розвитку
 • Української держави Волонтерство від Фундація Духовного Відродження (2015)
 • Канонічне право
 • Еклезіологія
 • Еклезіологічні перспективи
 • Київська еклезіологія в особах
 • Екзистенційні питання з погляду християнської віри

Книги

 • La figura giuridica del vescovo della Chiesa unita di Kyiv, Roma: Рontificio Іstituto Оrientale 1999.
 • Єпископ Київської Церкви, Львів: Інститут Церковного Права Львівської Богословської Академії 2000.
 • Документи Патріаршого Собору Української Греко-Католицької Церкви. Третя сесія. 30 червня –
 • 4 липня 2002 року (Під керівництвом), Львів: Інститут Церковного Права Львівської Богословської Академії, 2002.
 •  Документи єпархіальних соборів Української Греко-Католицької Церкви (2001-2002), Т. 1 (Під керівництвом), Львів: Інститут Церковного Права Львівської Богословської Академії 2003.
 • Документи єпархіальних соборів Української Греко-Католицької Церкви (2001-2002), Т. 2 (Під керівництвом), Львів: Інститут Церковного Права Львівської Богословської Академії 2004.
 • Роздуми над недільними читаннями Святого Письма. Від П’ятдесятниці до Тріоді, Львів: Свічадо 2004.
 •  Роздуми над недільними читаннями Святого Письма. Від Тріоді до П’ятдесятниці, Львів: Свічадо 2006.
 • Учительське служіння Церкви та святі Таїнства – Канонічне право III (Під керівництвом), Львів: Свічадо 2008.
 • Греко-католицька еклезіологія – Херсонеське таїнство свободи, Львів: Свічадо 2007.
 • Отець Іван. Христовий воїн на чужині, Львів: Свічадо 2008.
 • Про віру, святі таїнства, життя Церкви, Львів: Свічадо 2009.
 • Про Святе Письмо, секти та спасення (Співавтор), Львів: Свічадо 2010.
 •  Каміння Майдану, (У співавторстві з донькою Климентією), Львів: Свічадо 2014.

  Переклади:

 •  І. Водопівець. Еклезіологія, Львів: Духовна Семінарія 1993.
 •  І. Водопівець. Еклезіологія, Львів: Свічадо 1994 (2-е виправлене видання).

  Аудіодиски:

 •  Херсонеське таїнство свободи, Львів: Радіо Воскресіння 2010.
 • Богословські зустрічі, Львів: Радіо Воскресіння 2010 (Співавтор).
 • 100 Запитань Священикові, Львів 2011 (Співавтор).

  Статті:

 •  «The Situation of the Ukrainian Catholic Church in the Soviet Union», Christian Orient 1986, March-June.
 •  «Gli apporti ecclesiologici di Suа. Ecc. Josyf (Slipyj)», Folia Teologica 10 (Budapest 1999) 155-178.
 • «Мучеництво: традиція і канони», Богословія 63 (1999) 26-44 = «Традиція, канони і мучеництво», Лавра VII (Львів 1999) 33-40.
 • «Концепція Богословської Освіти в Україні» (ред.), Богословія 64 (2000) 6-25.
 •  «Situation confessionnelle en Ukraine à la veille de la visite du Pape Jean-Paul II», Actes du Colloque du 27 mars 2001 à l’Université Catholique de Lyon. Lyon, 2001.
 • «Конфесійна ситуація в Україні напередодні приїзду Римського Папи Івана Павла ІІ», Людина і Світ 2001.
 • «Les conséquences des persécutions sur l'Eglise en Ukraine», Les conséquences des persécutions sur l'Eglise en Ukraine // Actes du Colloque 
 • Martyrs du XX siècle. – Paris, 2001. – Supplément à la revue l’Eglise dans le Monde (EdM) № 110, 2 trimestre.
 • «Чи перспективна екуменічна позиція УГКЦ?», Богословія 65 (2001) 94-109.
 •  «Номенклатура назв навчально-наукових інституцій за нормами Кодексу Канонів Східних Церков», Богословія 65 (2001) 228-236.
 • «Завдання і перспекти Інституту Церковного Права», Богословія 65 (2001) 340-342.
 •  «А що після візиту єпископа Риму в Україну» Богословія 66-1 (2002) 13-19.
 •  «Недосяжна еклезіологічна ідентичність нащадків колишньої Київської Церкви», Богословія 66-1 (2002) 157-165.
 •  «Патріархат: передумови створення і реальність», Сопричастя 2 (2002) 112-130.
 •  «Фінансова відповідальність парохії за життя єпархії». Метрон 1 (2003) 42-49.
 •  Деякі думки щодо проблем піднятих на між’єпархіяльній конференції «Парохія як частина єпархії». Метрон 1 (2003) 105-120.
 • «Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich w praktyce Kościoła na Ukrainie i w ukraińskiej diasporze», Unitas in varietate, Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej połączonej z prezentacją polskiego wydania Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich. Lublin, KUL – 20 lutego 2002 r. red. L. Adamowicz, Lublin 2003.
 •  «Психологія Сходу: кроки щодо вирішення окремих проблем, порушених у книзі Володимира Соловйова «Росія і Вселенська Церква». Метрон 2 (2004) 33-36.
 •  «Survol de l’Eglise Greco-Catholique Ukrainienne», Le Lien 3 (2004) 65-67.
 •  «Méditation sur l’Eglise», Le Lien 3 (2004) 69-78.
 •  «Parę refleksji o Ukraińskim Kościele Greckokatolickim», Przegląd Powszechny 7 (2004).
 • «Ekleziologia Ukrajinskiej gréckokatolickej cirkvi: Z podhl'ady do buducnosti», Vychodna katolicka teologia v premenach casov. Koszyce 2004.
 •  «L’ecclésiologie du martyre». Actes du Colloque «Sang des martyrs, Semence d'Eglise» Paris, 2004,
 • Supplément à la revue l’Eglise dans le Monde (EdM) № 123, 3 trimestre, 83-85.
 • «Венедикт XVI і Україна», Львівські Архиєпархіяльні Вісті 5 (2005) 41-55 = «Le Pape Benoit XVI
 • et l'Ukraine», Université Catholique d’Ukraine,http://ucu.edu.ua/fr/catholicisme/551/.
 • «Соціальна роль та функції Церкви і її моральне призначення». Науковий вісник Чернівецького університету, вип. 242-243 (2005), 15-20.
 • «Wyzwania współczesności stojace przed teologia na Ukrainie». Kościoł w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, T. 3, Lublin 2005, 607-620.
 • «Поняття Церкви в сьогоднішній культурі». Історія релігій в Україні: науковий щорічник (2005), кн. 2. Львів 2005, 454-461.
 •  «Символіка Свят-вечірної проскомидії», Львівські Архиєпархіяльні Вісті 12 (2005) 32-46.
 •  «Євхаристійне сопричастя», Патріярхат 11-12 (2005).
 • «Mater sеmper est certa, or Normative-Canonical Principles of Temporary Ecumenism», Friendship, An Ecumenical Value, Lviv 2006, 121-131.
 • «Вступ» до книги: Собори Львівської Єпархії XVI-XVIII століть: документи та матеріяли упорядкованої доктором Ігорем Скочилясом, Львів 2006.
 • «Слово».— Вступ до видання: Лист Івана Павла ІІ до Мистців. Львів 2006.
 •  «Les enjeux de l’abandon du titre de ‘patriarche d’Occident’», Istina 51 (2006) 24-32.
 •  Титул «Патріярх Заходу» вже не належить Папі Римському», Патріярхат 3 (2006).
 •  «Що непокоїть: рішення Папи чи його можливі наслідки?», Патріярхат 5 (2006).
 •  «Патріярх Заходу», Метрон 4 (2006) 7-18.
 •  «Послання Церков з нагоди 60 річчя Львівського Псевдо-собору: Критичний аналіз», Метрон 4 (2006) 28-54.
 • «Просвіщення», Метрон 4 (2006) 124-168.
 •  «Віра Київської Церкви – в єдиному євхаристійному жертвоприношенні». Патріярхат 1 (2006) = http://www.christian-way.com.ua/na- puti-k- edinstvu/v%D1%96ra-ki%D1%97vsko%D1%97- tserkvi-v-%D1%94dinomu- %D1%94vharist%D1%96ynomu-gertvoprinoshenn%D1%96.html.
 • «Висновки та пропозиції Конгресу богословів УГКЦ «Євхаристійне сопричастя — виклик традиції та сучасності для традиційних Церков», скликаного Українським Богословським Науковим Товариством у Львові 2-4 січня 2007 р. — Від імени учасників Конгресу митр. прот. д-р Михайло Димид, голова Українського Богословського Наукового Товариства, Патріярхат 3 (2007).
 •  «Свят-Вечір (Символіка Свят-вечірньої проскомидії)», Історія релігій в Україні: науковий щорічник (2007), кн. 2. Львів 2007 — С. 454-461.
 •  «Kresťanská iniciácia». Vysluhovanie sviatostí podl'a Malého trebníka» (Recensione ruthena), Prešov 2007, 90-121.
 •  «Ad limina Apostolorum. Від заперечення до ствердження помісности Церкви», Патріярхат 2 (2008).
 • «Що Богу миле і людей з'єднює — Архимандрит Унівський Климентій Шептицький про Церкву», Патріярхат 7-8 (2008).
 • «Klęska głodu w roku 1933 i jej reperkusje dla stworzenia Bożego – człowieka», Colloquia Theologica 9, Opole 2008. S. Rabiej (red.).
 •  «Мішані чи не мішані християнські подружжя», Foyers mixtes chrétiens (Lyon 2008), 161.
 • “Un regard ukrainien sur les problèmes majeurs des relations entre l'Ukraine et la Russie», Colloquia Theologica 10, Opole 2009. S. Rabiej (red.), Chemins de réconciliation en Europe.
 • «Chemins de réconciliation en Europe — Ukraine: Recherche de la communion eucharistique», Chrétiens en Marche — Bulletin oecuménique 102 (Avril-Juin 2009) 4.
 • «Каноніст Лев Глинка», Метрон 5-6 (2007-9) 11-31.
 •  «Природа і місія Церкви» в контексті УГКЦ», Метрон 5-6 (2009) 36-62.
 •  «Міжєпархіяльна структура Києво-Галицької патріаршої Церкви», Метрон 5-6 (2007-9) 89-102.
 •  «Від Берестя до Лондона або, що змінилось в унійній політиці Ватикану», Патріярхат 6 (2009).
 •  «Dalla dipendenza all’autonomia: esperienza della Chiesa greco-cattolica ucraina nella seconda meta del XX secolo», Kanon 21 (2010) Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen 200-212.
 • «Еклезіологічно-канонічні перспективи богослов’я в Україні». Майбутнє богослов`я в Україні.
 • Матеріали І Всеукраїнської конференції 19-20 листопада 2009 р., Київ 2010. — С. 15-24.
 •  «Доктрина і процедура в Українській Греко-Католицькій Церкві», Метрон 7-8 (2010-2011) 7-24.
 •  «Партикулярне право в УГКЦ», Метрон 7-8 (2010-2011) 73-78.
 •  «Повноваження викладати священні науки», Метрон 7-8 (2010-2011) 53-65.
 •  «Самоцензура в журналі “Богословія“», Метрон 9 (2012) 9-34.
 •  «Стан академічного богослов'я в УГКЦ», Метрон 9 (2012) 55-61.
 •  «Tимчасовий Cтатут Патріаршого Собору Української Греко-Католицької Церкви», Метрон 9 (2012) 63-77.
 •  «La diaspora ukrainienne – orthodoxe et catholique» («Українська діаспора – православна і католицька»), Kanon XXIІ — Diaspora (Відень 2012) 195-224.
 •  «L’oecuménisme de l’Église Grecque-Catholique Ukrainienne», Les Églises grecqes-catholiques et l’Unité des Églises: colloque International. Stânceni 2012. C. 43-50 = http://theologia.ucu.edu.ua/bogoslovski-praci/185- mychajlo-dymyd- loecumenisme-de- leglise-grecque-catholique-ukrainienne
 •  Нормативні документи сучасної літургійної традиції УГКЦ відповідно до ККСЦ та партикулярного права УГКЦ? =http://theologia.ucu.edu.ua/bogoslovski-praci/159- omyhajlodymydnormatyvni-dokumenty- suchasnoji-liturgijnoji- tradyciji-ugkc- vidpovidno-do- kksc-tapartykuljarnogo-prava- ugkc
 •  Діаспора як фактор оновлення для великого та святого Собору: український досвід. Метрон 10-11(2013-2014) 11-26.
 •  Канонічне питання «діаспори». Метрон 10-11. 27-58.
 •  Від залежності до автономії — Український греко-католицький досвід ХХ століття. Метрон 10-11(2013-2014). 59-84.
 • Еклезіологія митрополита Максима (Греманюка). Метрон 10-11 (2013-2014). 84-128.
 •  Екуменізм Української Греко-Католицької Церкви. Метрон 10-11 (2013-2014). 129-137.
 •  Еклезіологічна ідентичність та екуменічна місія УГКЦ на початку ІІІ тисячоліття. Метрон 10-11 (2013-2014). 172-178.
 •  Символ віри та Filioque (Кілька фактів про питання Filioque і УГКЦ, а зокрема про постанову УГКЦ в Канаді відмовитися від додатку «і Сина» у Символі віри). Метрон 10-11 (2013-2014).237-248.
 • Тарас Гринчишин, Михайло Димид. Українська діяспора – католицька і православна // Наукові записки УКУ V (Богослов’я 2). Львів 2015, с. 343-374.
 • Протоиерей Михаил Димид. Полнота Православя подразумевает полноту евхаристического гостеприимства // Общение – Communio – Koinonia: стоки, пути осмислення и воплощения. Київ: Дух і літера 2015, с. 70-78.
 • Натхенник сучасної УГКЦ // Український журнал 5 (Прага 2015) //http://ukrzurnal.eu/ukr.archive.html/1364/.
 • Євхаристія як екуменічний вимір живої парафії // Метрон 12 (2015), с. 247-254.
 • Від єднання сердець до спільної Євхаристії // Метрон 12 (2015), с. 132-139.

  Електронні статті:

 • «Lettre adressée au Ministre français de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche», Université Catholique d’Ukraine.
 • «“Знаємо чому у єдності, не знаємо чому у розколі”: Про досвід мелхітів відновлення сопричастя з православними братами».  http://www.rr.lviv.ua/author.php Авторська програма «Херсонеське таїнство свободи: нариси з еклезіології» в рамках 22-ох передач для «Радіо Воскресіння»].
 • «Форми Автономії у Східних Церквах». http://tuk.com.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=30&Itemid=53 «ХХ-ліття Кодексу Канонів Східних Церков в Сандомирі»].

  Канонічні відповіді:

 • Близько 200 канонічних відповідей (2004-2011 рр.) на запитання читачів на веб-сайті УГКЦ.

  Редагування:

 •  Засновник і головний редактор канонічного журналу «Mетрон» 1-12 (2003-2015).
 •  Засновник і головний редактор журналу «Канонічні джерела» 1-8 (2005-2009).

  Рецензії:

 •  Микола Бандрівський, Пам’яткоохоронна діяльність Церкви в контексті національно-культурного руху в Галичині (кінець ХІХ-ХХ ст.) = «Пам’яткоохоронна діяльність Церкви», Богословія 65 (2001) 364-368.
 • Мирон Бендик, Помісність Церков у Вселенській Церкві в навчанні львівських митрополитів українського обряду ХХ століття, Івано-Франківськ 2004. «Недосяжна еклезіологічна ідентичність нащадків колишньої Київської Церкви», Богословія 66-1 (2002) 157-165.
 • Ігор Онищук, «Замойський Синод 1720 р.: історично-юридичний аналіз рішень та постанов».
 • Івано-Франківська Теологічна Академія. 19 червня 07, Метрон 5-6 (2007-2009)196- 205.
 • Роман Шафран, «Синоди Києво-Галицької Митрополії (1596-1991). Організаційно-душпастирськйй аспект, Львів 2008», Метрон 5-6 (2007-2009) 214-217.
 • Ігор Скочиляс “Дар любови”: Куниче (катедратик) у Київській митрополії XIII-XVIII століть.
 • Метрон 10-11 (2013-2014), с. 273-275.
 •  Вольф Мирослав, По подобию Нашему. Церковь как образ Троицы. Пер. с англ. Ольги Розенберґ.
 • Черкассы: Коллоквиум, 2012 (На подобу Нашу – Церква як образ Тройці.

  Переклад з англійської:

 • Ольги Розенберґ. Черкаси: Колоквіум, 2012). Наукові записки УКУ 2015.
 • Антуан Аржаковський, Очікуючи на Всеправославний собор. Духовний та екуменічний шлях, Львів: видавництво УКУ, 2013. Наукові записки УКУ 2015.

  Проповіді:
   

 •  Проповідь на Стрітення Господнє // Львівські Архиєпархіяльні Вісті 1 (2005) 47-50.
 • Проповідь «Про дивну зброю» // Львівські Архиєпархіяльні Вісті 2 (2005) 47-49.
 •  Проповідь «Про чотирьох» // Львівські Архиєпархіяльні Вісті 2 (2005) 49-52.
 •  Проповідь «Про щастя через хрест» // Львівські Архиєпархіяльні Вісті 3 (2005) 50-52.
 •  Проповідь «Про мир у спільноті» // Львівські Архиєпархіяльні Вісті 3 (2005) 53-55.
 •  Проповідь «Про чашу нашого життя» // Львівські Архиєпархіяльні Вісті 3 (2005) 55-57.

  Конференції:

 •  1999 (21-22 квітня) — організатор наукової конференції «Християнське мучеництво — свідчення Церкви XX століття». — Львів.
 • 2000 (14 листопада) — організатор наукової конференції на тему «Місце канонічного права в системі права». — Львів.
 • 2001 (2-6 квітня) — організатор наукової конференціїпро канонічне бачення одруженого священства на теми: ««Eros» і «agape» — два світи, які зустрічаються у науці ІІ Ватиканського Собору про одружених священиків» та «Конкретні можливості перебування одруженого священика на Заході. Юридична практика». — Львів.
 • 2001 (18-23 листопада) — брав участь у Міжнародному симпозіумі з нагоди 10-ліття проголошення ККСЦ «Ius Ecclesiarum —Vehiculum Caritatis», 18-23.X.2001, Citta del Vaticano.
 •  2002 (18 лютого) — учасник вечора спогадів в Львівській Богословській Академії: «Візія Української Католицької Церкви у світлі завіту Патріарха Йосифа Сліпого». — Львів.
 •  2002 (5-6 березня) — організатор конференції каноністів України на тему: «Актуальні проблеми українського канонічного права». — Львів.
 • 2003 (11 червня) — організатор між’єпархіальної конференції на тему: «Парохія як частина єпархії». — Львів.
 • 2003 (30 жовтня — 1 листопада) — організатор міжнародної конференції на тему: «В. Соловйов: Росія та Вселенська Церква. Критичний погляд нашого часу». — Львів.
 • 2004 (24 червня) — доповідь на тему: «Ідея Церкви в митрополитів УГКЦ ХХ століття» // Колегія Патріарха Мстислава УАПЦ. — Харків.
 •  2004 (13 вересня) — доповідь на тему: «Майбутні виклики, які стоять перед богослов’ям в Україні» // VI Конференція польських богословів. — Люблін, Польща.
 •  2004 (26 листопада) — доповідь на тему: «Еклезіологічне бачення Української Греко-Католицької Церкви — погляд на майбутнє» // Michal Lacko’s Center of Spirituality East-West. — Кошіце, Словаччина.
 •  2005 (25 вересня) – доповідь на тему «Богословские основание Киевской революции достоїнства» // Успенські читання: Правда. Пам'ять. Примирення. Київ: Києво-Моглиланська Академія.
 • 2005 (24 вересня) – доповідь на тему «Проголошення блаженними новомучеників УГКЦ» //Науково-практична конференція "Прослава та почитання святих в УГКЦ". Кафедра Літургійних наук УКУ.
 • 2005 (07 липня) – доповідь на тему «Quelques réflexions sur l'isolement et la solitude en Ukraine» //Colloque européen des paroisses. Lisieux, France.