1973 – 1978, Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність: «Романо-германські мови і література», кваліфікація: «Філолог, викладач англійської мови». 

2004, присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» тема дисертації: «Підготовка іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення професійної лексики»; виконана у відділі гуманітарної освіти Львівського науково-практичного центру ПТО НАПН України та захищена на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (м. Київ)

16 квітня 2003 року (диплом № ДК 021874, виданий 14.01.2004). 

2010, присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, диплом АС № 007344, виданий 26.05.2010)

2012 – Доцент кафедри, викладач англійської мови

1996 – грудень 2012  Львівський науково-практичний центр ПТО Національної академії педагогічних наук України

2004- 2009 –  Український католицький університет, загальний курс англійської мови

1999-2000 – Львівський інститут менеджменту, ділова англійська мова

1993-1996 –  Львівський фізико-математичний ліцей,  розмовна англійська мова

1981 – 1993 – СЗШ № 18, м. Львів,  практичний курс англійської мови

1978 – 1981 –  СЗШ № 67, м. Львів,  практичний курс англійської мови

1991 – досі  розмовна українська мова,  українознавство

червень – серпень 2003  – Український католицький університет, Львів, Україна, Українська

літня школа

серпень – грудень 2002  –  Університет штату Вірджинія, Шарлотсвіл, США, факультет слов’янських мов та літератур

січень–квітень 1994 – Лідський університет, Лідс, Англія, факультет сучасних слов’янських

студій

 • наукові зацікавлення охоплюють проблеми методики викладання іноземних мов за професійним спрямуванням, зокрема англійської та української; теорії та практики соціальної педагогіки, теоретико-організаційні засади підготовки фахівців для сфери соціально-педагогічної діяльності в Україні та за кордоном;
 • учасник науково-практичних конференцій різного рівня та інших наукових заходів як в Україні так і поза її межами;
 • автор численних наукових і навчально-методичних публікацій (перелік додається)

17 січня – 12 квітня 1994 – Британська Рада, стажування у Лідському університеті, Англія

 • використання прогресивного комунікативного методу в навчанні іноземних мов
 • аудіо-візуальні та комп’ютерні технології у процесі навчання іноземних мов
 • українська мова для початківців

19 серпня – 20 грудня 2002 – Програма Уряду США з обміну науковцями (IREX), науковець та викладач, Університет штату Вірджинія, США факультет слов’янських мов та літератур

 • «Основи красномовства»
 • «Технології роботи соціального гувернера»
 • «Основи професійної творчості у соціальній сфері»
 • «Aнглійська мова за професійним спрямуванням»
 • «Загальний курс англійської мови»
 • «Українська мова як іноземна»