Рибчинська Зоряна

Завідувач кафедри культурології Гуманітарного факультету

Львівський національний університет імені Івана Франка, філологічний факультет, 1992

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук, 2012 (Львівський національний університет ім. І. Франка)

Дисертація «Структура і національна специфіка символу в українській поезії початку ХХ ст.»

2015-2017 – експерт в міжнародному проекті CHOICE (Cultural Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement)

2015-2016 – член робочої групи при Львівській міській раді з розробки «Стратегії розвитку культури 2025»

2008 – 2012 – викладач кафедри філософії мистецтва ЛНУ ім. І. Франка

2006 -2007 – викладач Магістерської програми із культурології та соціології ЛНУ ім. І. Франка

1999-2012 – науковий співробітник Центру гуманітарних досліджень ЛНУ ім. І. Франка

1992-2002 – асистент кафедри культурології Українського державного лісотехнічного університету

 • Aktywizm miejski i nowe rozumienie kultury. Przyczynek do badan miejskich na Ukrainie i Bialorusi // Uczestnictwo, ruch, wspólnota / pod. red. M. Matysek-Imielińskiej. Prace Kulturoznawcze. – T. XIX. – Acta Universitatis Wratislaviensis, № 3716. – Wroсław 2016. – S. 59-71.
 • “Майбутнє теперішнє” як часовий режим культури (у маніфестографії Михайля Семенка) / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. – Вип. IX. – С. 150-158.
 • Podróż jako opowieść: o przejściach między tekstem a krajobrazem / Konteksty. Antropologia kultury. Etnografia. Sztuka. 2015. nr. 4. S. 74-82.
 • Подорож у галицьку Венецію: наративні стратегії творення містечкового міфу / Obce/swoje: Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej XX–XXI wieku / red. Katarzyna Glinianowicz, Katarzyna Kotyńskaю – Kraków: «scriptum», 2015. – S. 176-185.
 • Potęga i niemoc spojrzenia Meduzy: alternatywne przewodniki miejskie jako realizacja nowej utopii // Przewodniki w kulturze. / Pod red. K. Lukasiewicza, I. Topp. – Prace Kulturoznawcze. – T. XVII. – Acta Universitatis Wratislaviensis, № 3649. – Wroсław 2015. – S. 129-142.
 • “Kino nocne” literatury ukraińskiej, [w:] Sny w kulturze. Szkice dedykowane Profesorowi Stefanowi Bednarkowi, red. I. Topp, P.J. Fereński, R. Nahirny, Warszawa – Wrocław 2014, s. 242-251  (ISBN 978-83-909127-4-5)
 • Топографія уяви або Літературний ландшафт Бруно Шульца // Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури: Матеріали V Міжнародного Фестивалю Бруно Шульца в Дрогобичі / редакція Віри Меньок. – Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Коло, 2014. – С. 349-359.
 • Дискурс пам’яті у просторі модерного міста: прогулянка проспектом Свободи у Львові  // Місто й оновлення. Урбаністичні студії / Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Укаїні; Редкол.: С. Шліпченко, В. Тимінський, А. Макаренко, Л. Малес, І. Тищенко. – Київ: ФОП Москаленко О. М.,  2013. – С. 88-100.
 • Творчість Дмитра Загула: шукання на грані // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Українське літературознавство. – Випуск 75. – Львів, 2012. – С. 211-231.
 • W poszukiwaniu muzyki sfer – o praktykach artystycznych Pawła Tyczyny i Mikołajusa Konstantinasa Čurlionisa // Prace Kulturoznawcze. T. XІV/2: Natura (w) granica(ch) kultury / Рod red. K. Łukasiewicza i I. Topp. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2012. – S. 163-176 (Acta Universitatis Wratislaviensis, № 3326).
 • Krajobraz jako cultus agri i cultus animi // Prace Kulturoznawcze. Т.  XII:  Kultura jako cultura / Pod red. K. Łukasiewicza i I. Topp. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2011. –  S. 231-242 (Acta Universitatis Wratislaviensis, № 3345).
 • Конструювання традиції: розгортання символістичного дискурсу в українській поезії (1906-1919 ) // Модернізм після постмодерну / за ред. Т. І. Гундорової. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2008. – С. 147-160
 •  Символ як “текстова стратегія”: поезія Якова Савченка в контексті естетичних пошуків “Музаґету”  // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія філологічна. 2008. Випуск 44. Частина ІІ. – С.276-87.
 • Читання партитури міфу: спроба інтерпретації “Соняшних кларнетів” Павла Тичини  // Studia methodologica. Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. – Випуск 25. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – С. 181-187.

 

Переклади

Чая, Даріуш. Антропологія як духовна вправа. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2012. – 86 с. («Університетські діалоги», №17).

Сосновська, Данута. Університет на роздоріжжі різних історій або чи можна написати історію Львівського університету? – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2011. – 64 с.

Юник, Ігор. Мутанти й агатові комахи: багато культурність, ностальгія та історія Галицької літератури  // Історії літератури: зб. статей. – Львів: Літопис; Київ: Смолоскип, 2010. – С. 1-32.

Колянкевич, Лєшек. Світ культурних дійств. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2009. – 88 с.

Корвін-Пйотровська, Дорота. Проблема поетики прозового опису. – Львів: Літопис, 2009. – 208 с.

Менцвель, Анджей. Родинна Європа – вперше. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007. – 48 с.

Марковський, Міхал Павел. Роль гуманістики в сучасному суспільстві. –Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007. – 64 с.

Вайт, Гайден. «…Дозвіл на користування мовою» // Іронія: Зб. статей. – Львів: Літопис; Київ: Смолоскип, 2006. – С. 145-150.

Бєньковська, Єва. Просвітництво – поміж святим і світським // 12 польських есеїв. – Київ: Критика, 2001. – С. 27-64.

 

Упорядкування наукових збірників

Історії літератури: Збірник статей / Упоряд. Олена Галета, Євген Гулевич, Зоряна Рибчинська. 2010. – 184+184 с. (“Соло триває… нові голоси”, № 4: Юрко Прохасько, “Чи можлива історія ‘галицької літератури’?” / Лекція на пошану Соломії Павличко)

Іронія: Збірник статей / Упоряд. Олена Галета, Євген Гулевич, Зоряна Рибчинська (Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. Івана Франка). — Львів: Літопис; Київ: Смолоскип, 2006. — 238 с. («Соло триває… нові голоси», № 3: Ростислав Семків, «Парадокси постмодерної іронії та стильова параноя сучасної української літератури» / Лекція на пошану Соломії Павличко)

Ідея Університету: Антологія / Упоряд. Марія Зубрицька, Наталя Бабалик, Зоряна Рибчинська. – Львів: Літопис, 2002. – 304 с.

 • Теорії культурної спадщини
 • Вступ до культурознавства
 • Теорії культури
 • Інституції сучасної культури