1991 – Львівський державний університет ім. І. Франка, кафедра класичної філології.

1992-1995 – Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної Академії Наук України,

відділ історії середніх віків, аспірантура.

1997 – Weston Jesuit School of Theology, Cambridge, Mass. (окремі курси в Harvard Unversity та Holy Cross Orthodox School of Theology, Brookline, Mass.), богослов’я Нового Завіту, історія Церкви, історія Візантії

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук, 2003 (Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів).

Дисертація: «Синтагматіон про сім святих тайн” Гавриїла Севера в контексті грецько-українських культурних та релігійно-політичних зв’язків кінця 16 — початку 17 століть».

2012 — доцент кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій УКУ

2010– 2012  –  завідувач кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій УКУ

2003–2009 –  директор Видавництва УКУ

2000–2007 –  молодший науковий працівник, Інститут українознавства  ім. І. Крип’якевича Національної Академії Наук України

1995–2010 – викладач грецької мови і візантійської історії та культури УКУ

(до 2003 р. — Львівської Богословської Академії)

1995–2000 –  історик-архівіст, Інститут українознав ім. І. Крип’якевича Національної Академії Наук України

1994–1995  –  викладач української мови в Università di Venezia Ca’ Foscari

1991–1992   старший архіваріус, Інститут українознавства  ім. І. Крип’якевича Національної Академії Наук України

Наукові стажування

03.–04.2013 Instytut Historii PAN, Warszawa

06.–07.2009 Інститут св. Климента Папи в Римі, Літня школа «Рим і Візантія»

07.2005 Universität Köln, Abteilung Byzantinistik, Institut für Altertumskunde

06.–12.1999 Universität Köln, Abteilung Byzantinistik, Institut für Altertumskunde

01.–06.1997 Harvard Ukrainian Research Institute

10.1994–04.1995 Università degli Studi di Venezia, Dipartimento di Studi Eurasiatici

01.–03.1994 Universität Wien, Institut für Byzantinistik und Neogräzistik

Історія і культура Візантії

Історія світової цивілізиції

Грецька мова

Венеція у візантійському і поствізантійському світі

Byzance après Byzance: поствізантійська культурна традиція

 • Львівське євангеліє — пам’ятка вірменського рукописного мистецтва // Культура і мистецтво вірменської діаспори в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–20 листопада 2011 р.) / упоряд. і відп. ред. Андрій Ясіновський. Львів: Сlavis 2012, с. 75–96.
 • Українська книга і книгодрукарство в дослідженнях академіка Ярослава Ісаєвича // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України: Книга в історії і культурі / відп. ред. А. Г. Болебрух.  Видавництво Дніпропетровського національного  університету 2012, с. 54–67.
 • Aldus Pius Manutius and His Printing Press // Aldines in Libraries of Ukraine: Catalogue / ed. by Marharyta Shamrai, Michał Spandowski. Warsaw: DiG 2012, p. 13–20.
 • Дерманський святотроїцький монастир на Волині і слов’янський переклад псевдо-Антонієвої «Пчоли» (1599) // Actis testantibus: Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича [=Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність: Збірник наукових праць, 20]. Львів 2011, с. 809–817.
 • Іван Франко і Карл Крумбахер // Українське літературознавство 72 (2010) 135–145.
 • Митрополит Філадельфійський Гавриїл Севір: Життя і літературна творчість // Наукові записки Українського католицького університету, ч. 2: Історія, 1. Львів: Видавництво Українського католицького університету 2010, с. 11–34.
 • Початки грецького літургійного друкарства у Венеції // καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії 5 (2010) 97–107.
 • Внесок острозького культурного осередку в розвиток української богословської думки (кінець ХVІ — початок ХVІІ століття) // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії 3 (2001) 217–228.
 • Перекладачі з грецької мови в Острозькому культурному осередку (кінець XVI — початок XVII століття // Грецьке православ’я в Україні. Збірник наукових статей і матеріалів. Київ: Прайм 2001, с. 56–63.
 • Зі спостережень над українським перекладом «Синтагматіона про сім святих тайн» Гавриїла Севера //Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції, Київ, 5–6 жовтня 2000 року. Львів: Видавництво ЛБА 2000, с. 131–136.
 • The First Theological Treatise in ‘Prosta Mova’ and its Relation to the Greek Original // Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia: XVI–XVIII secolo. A cura di G. Brogi Bercoff, M. Di Salvo, L. Marinelli [=Slavica. Collana di studi slavi, 3]. Alessandria: Edizioni dell’Orso 1999, с. 187–197.
 • Грецька колонія у Венеції в ранньомодерну епоху: Quasi alterum Byzantium // Προσφώνημα. Історичні та філологічні розвідки, присвячені 60-річчю академіка Ярослава Ісаєвича / yклав Б. Якимович за участю М. Боянівської, О. Середи, А. Ясіновського [=Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, 5]. Львів 1998, с. 703–714.
 • Іван Франко як візантиніст // Іван Франко — письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25–27 вересня 1996). Львів 1998, c. 828–833.
 • Musical Items in the Eastern Patriarchs’ Epistles to the Ukrainian Orthodox in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. XI Musica Antiqua Europae Orientalis. Acta Musicologica. Bydgoszcz 1997, с. 169–173.
 • Gabriel Severos’ Syntagmation and its Ukrainian Translation (Ostrih 1603) // Byzantium: Identity, Image, Influence. XIX International Congress of Byzantine Studies, University of Copenhagen, 18–24 August, 1996. Abstracts of Communications, ред. Karsten Fledelius. Copenhagen 1996, № 6125.
 • Про венеціансько-острозькі культурні контакти: «Синтагматіон» Гавриїла Севера // Україна XVII cт. між Заходом та Сходом Європи. Матеріали I-го українсько-італійського симпозіуму 13–16 вересня 1994 р. Київ — Венеція 1996, с. 556–567.
 • «Синтагматион» Гавриила Севера: греческий оригинал и украинский перевод // Славяне и их соседи. Выпуск 6. Греческий и славянский мир  в средние века и раннее новое время. Сборник статей к 70-летию академика Г. Г. Литаврина. Москва 1996, с. 163–168.
 • Культура і мистецтво вірменської діаспори в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19–20 листопада 2011) / упоряд. і відп. ред. А. Ясіновський. Львів: Сlavis 2012. 176 с.
 • Петер Шрайнер. Ганс-Ґеорґ Бек і візантійське богослов’я (до сторіччя видатного вченого): Перша меморіальна лекція на пошану Ігоря Шевченка (Львів, 10 лютого 2011) / відп. ред. Андрій Ясіновський. Львів 2012. 48 с.
 • Вірмено-українські історичні зв’язки: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 29–31 травня 2008) / ред. Кеворк Бардакчян, Франк Сисин, Андрій Ясіновський. Львів 2011. 146 c.
 • Ідентичність і місія Українського Католицького Університету: Доповіді, промови і дискусії інавґураційних урочистостей 25–29 червня 2002 року / ред.-упоряд. У. Головач, М. Маринович, А. Ясіновський. Львів: Видавництво Українського Католицького Університету 2003. 248 с.
 • Дідахе: Наука дванадцятьох апостолів / перекл. і передмова Олег Кіндій, наук. ред. Андрій Ясіновський [=Джерела Християнського Сходу]. Львів: Свічадо 2002. 45 c.
 • Ігор Шевченко. Україна між Сходом і Заходом: Нариси з історії культури до початку XVIII століття. Львів: Інститут Історії Церкви Львівської Богословської Академії 2001. хіх+250 с.
 • Роман Сладкопівець. Кондак на Різдво Христове // І. Іванчо. Різдво. Львів: Свічадо 2000, с. 48–58. (Переклад з грецької).
 • Статті в Енциклопедії історії України (2003–) та Енциклопедії сучасної України (2001–).
 • Bідповідальність за випуск понад 50 видань Видавництва УКУ в 2003–2009 роках.