Жуковський Віктор

Завідувач кафедри богослов’я

канд. філос. наук зі спеціальності «історія філософії», ліценціат з догматичного богослов’я, докторант богослов’я

Народився 10 липня 1971 р., м. Стрий, Львівська обл., Україна.

2008-2011 рр. – Організатор і керівник науково-просвітницької програми «Богословські зустрічі», яку організувала кафедра богослов’я УКУ у восьми університетах Львова, а також радіо-версії цієї програми на радіо «Воскресіння» (біля 50 аудіо лекцій з різноманітної богословської тематики)

2001-тепер – Членство в Українському богословському науковому товаристві (УБНТ).

грудень 2010 р., лютий 2011 р. – Серія лекцій на тему догматики і східнохристиянської духовності для священників Одесько-Кримського екзархату ( м. Скадовськ, Херсонська обл.)

1996 р. – Інститут Східнохристиянських студій Митрополита Андрея Шептицького університету святого Павла в Оттаві.

Інтенсивна літня програма з Східнохристиянських студій.

Курси: Богослов’я Візантійської Літургії, Богослов’я і духовність св. Григорія Ніського.

1994-1998 рр. – Праця в Товаристві українських студентів католиків «Обнова», голова філософсько-богословської секції і організатор щотижневих духовно-просвітницьких лекцій.

1997, 1998  (літо) – Праця в пасторально-катехитичній програмі в греко-католицьких парафіях Східної України (с. Жовтнева, Миколаївська обл.)

2009 р.  – Кандидат філософських наук (історія філософії) – Львівський Національний університет ім. Івана Франка. Філософський факультет.

Тема: «Проблема “energeia” у філософській думці Григорія Палами»

2003-2006 рр. (не завершено)  – S.T.D. (богослов’я) – Католицький університет у м. Фрібург (Швейцарія). Богословський факультет

2001 р. – S.T.L Маster (богослов’я) – Католицький університет у м. Лювен (Бельгія). Богословський факультет.

Тема: «The impact of the Development of Palamas’ Theology of the Distinction between the Divine Essence and Energies on the Development of the Theology of Deification».

2000 р. – Master (релігієзнавство) – Католицький університет у м. Лювен (Бельгія) Богословський факультет.

Тема: «The notion of the Deification of the Human being in Greek Theology».

1994–1999 рр. – S.T.B. –  Львівська Богословська Академія (тепер філософсько-богословський факультет УКУ)

Тема: «Східнопатристична концепція обоження і глибинна духовність мирян»

1988-1993 рр. – B.S. – Національний університет «Львівська політехніка» Радіотехнічний факультет, диплом інженера (з відзнакою)

1978-1988 рр. – Бібрська середня школа (Львівська обл.)

1981-1987 рр. – Бібрська музична школа

З січня 2011 – Завідувач кафедри богослов’я УКУ

2009 – тепер – Засновник, видавець і головний редактор суспільно-релігійного часопису «Християнин і світ», www.xic.com.ua

Викладацька діяльність

 1. 2001-тепер. – УКУ, Філософсько-богословський факультет.

Курси: Вступ до спеціальності, Сотеріологія

2001-2010 – Східнохристиянська духовність

2002-2006 – Христологія (Маріологія)

2010 – Тріадологія (Пневматологія)

2008 – Авторський спецкурс «Вступ до апофатично-катафатичного богослов’я Східної Церкви: від Юстина Мученика до Григорія Палами».

 1. 2007-тепер. – УКУ, Гуманітарний факультет (історія і соціальна педагогіка)

Курс: Вступ до богослов’я.

 1. 2011 – Сертифікатна програма з богослов’я в Одесі.

Курс: Вступ до догматичного богослов’я

 1. 2007-тепер. – Магістерська програма екуменічних студій (МПЕН). Інститут екуменічних студій УКУ

Курси: Тріадологія (Пневматологія), Христологія, Есхатологія

 1. 2006-2007 – Василіянський Інститут філософсько-богословських студій (Львів-Брюховичі).

Курси: Сотеріологія, Вступ до духовності, Східнохристиянська духовність, Вибрані питання Східного богослов’я.

 1. 2001-2005,2011 – УКУ, Катехитично-педагогічний інститут.

Курси: Вступ до богослов’я, Христологія, Маріологія, Східнохристиянська духовність

 1. 2003, 2006 – Люблінський католицький університет (Львівська програма).

Курс: Христологія (Маріологія)

 1. Інститут Вищої релігійної культури (Програми в Одесі і Тернополі).

Курс: Східнохристиянська духовність

 1. 2002 – Богословські курси УКУ (м. Київ)

Курс: Східнохристиянська духовність

Монографії

 1. Жуковський В. Проблема “energeia” у філософській думці Григорія Палами. (Кандидатська дисертація: на правах рукопису). – Львів, 2009
 2. Zhukovskyy V. The impact of the Development of Palamas’ Theology of the Distinction between the Divine Essence and Energies on the Development of the Theology of Deification. (Licentiate Thesis). – Leuven, 2001.
 3. Zhukovskyy V. The notion of the Deification of the Human being in Greek Theology. (Master’s Thesis). – Leuven, 2000.

Статті

Наукові:

 1. Жуковський В. Неосяжність Бога та Його іманентність у богомисленні Макарія Єгипетського // Vox Patrum, t. 65, KUL, Lublin 2016, c. 783-800.
 2. Жуковський В. Роль студентів у забезпеченні якості вищої освіти: європейський досвід та українське застосування // “Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб.”, вид. “Компанія “Манускрипт””, Львів 2014, – С. 261-286.
 3. Жуковський В. Процедура оцінки якості науково-педагогічної праці академічного складу ВНЗ // “Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі: практ. посібник”, вид. “Компанія “Манускрипт””, Львів 2014, – С. 112-129.
 4. Жуковський В. Ідентичність східного богослов’я. Проблема Божої трансцендентності та іманентності у богомисленні Кирила Олександрійського та Йоана Златоуста // “Філософська думка. Sententiae”, Вінниця 2012, с. 38-49; http://www.theologia.ucu.edu.ua/uk/bogoslovski-praci/183–viktor-zhukovskyj-identychnist-shidnogo-bogoslovja-problema-bozhoji-transcendentnosti-ta-imanentnosti-u-bogomyslenni-kyryla-oleksandrijskogo-ta-joana-zlatousta
 5. Zhukovskyy V. Antiochia i Aleksandria, czy zawsze teologiczna polaryzacja? Problem transcendencji oraz immanencji Boga w teologii Cyryla Aleksandryjskiego oraz Jana Zlotoustego. Матеріали міжнародної патристичної конференції в Люблінському католицькому університеті Івана Павла ІІ, 11 листопада 2011 р. Тема конференції: «Patriarchaty Wschodu w starozytnosci»
 6. Жуковський В. Християнська віра перед лицем економіко-політичної кризи в Україні // Матеріали Х науково-практичної конференції «Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії», організованою Національною академією управління і Центром перспективних досліджень, м. Київ, 20 травня 2010 р. Публікація в збірці Матеріалів конференції.
 7. Жуковський В. Поняття dynamis і проблема осмислення присутності божественного буття у світі у філософії досократиків // Людина. Світ. Суспільство. (До 175-річчя Філософського факультету). Дні науки Філософського факультету – 2009: міжна. наук. конф., 21 – 22 квіт. 2009 р.: матеріали допов. та вист. – К.: 2009. – Ч. І. – С. 24 – 26.
 8. Жуковський В. Онтологічний реалізм Обоження людини як ключова парадигма біблійно-патристичної антропології згідно з богомисленням Григорія Палами // Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: Матеріали ІІІ Всеукр. міжконфесійна християнська науково-практична конф., 15-17 січ. 2009 р. –  Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 153-161.
 9. Жуковський В. Післямова до двох томів українського перекладу Добротолюбія «Паїсія Величковського». – Львів: Свічадо. 2009. – 45 000 знаків.
 10. Жуковський В. Божественна енергія і її значення у богослов’ї Тантризму // Східний світ. – 2009. – № 3. – С. 35-50
 11. Жуковський В. Святий Григорій Палама і проблема його церковної легітимізації УГКЦ // Наукові записки УКУ. – 2009. – № 1. – С. 145 – 159.
 12. Жуковський В. Природа і завдання богословського пізнання істини: східнохристиянський погляд // Колегія. – 2009. – №5-6 (18-19). – С.368-386.
 13. Жуковський В. Догматичність християнського праксису і постмодерна туга за онтологічним досвідом (Східнохристиянський погляд на значення догмату для сучасності) // Матеріали І Всеукраїнської конференції 19-20 листопада 2009 р. «Майбутнє богослов’я в Україні». – Київ: Інститут релігійних наук св.Томи Аквінського, 2009. – С. 34-48.
 14. Жуковський В. Проблема єдності, триєдності та множинності енергії Бога у філософії Григорія Палами // Дні науки Філософського факультету – 2008: міжна. наук. конф., 16 – 17 квіт. 2008 р.: тези допов. – К.: 2008. – Ч. ІІ. – С. 121 – 122.
 15. Жуковський В. Антиномічний метод Григорія Палами у його вченні про Божественну енергію // Університет. – 2008. – № 3. – С. 93 – 99.
 16. Жуковський В. Сотворений світ як середовище несотвореної Божественної енергії (Згідно з богомисленням Григорія Палами) // Духовність як основа сталого розвитку сучасного українського суспільства: соціокультурний, релігійний, еколого-економічний і мистецький аспекти: міжнар. наук. конф., 18 – 19 вер. 2008 р.: тези допов. – Львів, 2008. – С. 108 – 110.
 17. Жуковський В. Проблематика відношення між Богом і світом у філософії Філона Олександрійського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. № 12. Філософські науки. Луцьк. – 2008. – С. 131 – 135.
 18. Жуковський В. Бог як трансцендентність та іманентність у філософії Юстина Філософа // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. № 8. Філософські науки. Луцьк. – 2007. – С. 154 – 159.
 19. Жуковський В. Досвітнє богослов’я святого Григорія Палами, як універсальна відповідь на виклики Постмодерної доби // Релігія і громадянське суспільство: криза ідентичності і нові виклики постсекулярного суспільства: сьомий міжнародний семінар, 8 – 10 лист. 2007 р.: доповідь. – Ялта, 2007. – С. 51 – 55.
 20. Жуковський В. У пошуку за скарбом / Святі отці про молитву та духовну тверезість. Передмова. – Львів, Свічадо, 2007. – 352 с.
 21. Жуковський В. Концепція розрізнення між Божественною сутністю і енергією в філософсько-богословській думці Григорія Палами // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Філософія. Випуск 9. Тернопіль, 2003. – C. 51 – 56.
 22. Жуковський В. Ісихазм і християнська містика // Київська Старовина. – 1996. – № 1. – С. 110 – 124.

Науково-популярні:

 1. Жуковський В. Богословська небезплідність / Наш Собор. – №1 (14).- 2012.-С.20-21
 2. Жуковський В. «Містичний емпірик» теологічному інтелектуалу / http://xic.com.ua/z-zhyttja/21-problema/168-lmistychnyj-empirykr-teologichnomu-intelektualu (14.12.2011)
 3. Жуковський В. Критерії оцінки розвитку богослов’я і небезпеки квазібогословлення / Журнал «Християнин і світ» www.xic.com.ua (1.12.2011)
 4. Жуковський В. Розвиток богослов’я як запорука побудови громадянського суспільства // Матеріали ХІ науково-практичної конференції «20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього», організованою Національною академією управління і Центром перспективних досліджень, м. Київ, 19 травня 2011 р. Публікація в збірці Матеріалів конференції.
 5. Zhukovskyy V. Christian Faith and the Public Sphere. A glance at the Ukrainian context / Christians and Politics Portal, January 2011 /http://www.cpportal.org/k/n22654/news/view/465277/383320/Christian-Faith-and-the-Public-Sphere-A-glance-at-the-Ukrainian-context.html
 6. Жуковський В. Християнин і світ української політики / Християнин і світ. – №2. – 2010. – С.2-3 (www.xic.com.ua)
 7. Жуковський В. Людина сотворена Богом, щоб стати богом // Християнин і світ. – 2010. – № 2 – С. 74-78. (www.xic.com.ua)
 8. Жуковський В. Християнин і світ довкілля / Християнин і світ. – №3. – 2010. – С.2-3.
 9. Жуковський В. Містика матерії, або довкілля як божественне середовище // Християнин і світ. – 2010. – № 3 – С. 16-18. (www.xic.com.ua)
 10. Жуковський В. Християнин і світ творчості / Християнин і світ. – №4. – 2010. – С.2
 11. Жуковський В. Журнал «Християнин і світ»: мета і завдання / Християнин і світ. – №1. – 2009. – С.2-3 (www.xic.com.ua)
 12. Жуковський В. Отці Церкви – завжди сучасне минуле // Християнин і світ. – 2009. – № 1. – С. 18-21. (www.xic.com.ua)
 13. Жуковський В. Святий Григорій Палама повертається // Патріярхат. – 2002. № 3(307). – С. 16 – 17.
 14. Жуковський В. Св. Григорій Палама і раціоналізація богослов’я / Арка, Львів, 22(56), 2002.- С.4
 15. Жуковський В. Через Воплочення до Обожествлення / Арка, Львів, 1, 2003. – С.1.

Наукова редакція

 1. Роберт Л. Вилкен. У пошуках обличчя Божого: Введення у богослов’я ранньої Церкви / пер. з англ.,Т. Тимо., наук ред. Марія Горяча, Віктор Жуковський, Роман Завійський, Олександр Кащук, Олег Кіндій, Тарас Тимо, Тарас Хомич (Витоки християнства, 1: Дослідження, 1). – Львів: Вид-во УКУ, 2015. – 320 с.
 2. Наукові записки УКУ / наук ред. Марія Горяча, Віктор Жуковський, Роман Завійський, Олег Кіндій, Олег Гірник, Петрович Михайло. – Львів, 2015. – Число V. – Cерія: «Богослов’я. – Вип. 2. – 556 с.
 3. Жуковський В. Переклад і наукове редагування книги Александра Дианина Гаварда «Моральное лидерство», 2008.
 4. Богословська редакція книги „Святі отці про молитву та духовну тверезість”. Львів: Свічадо, 2007. – 352 с.
 5. Богословська редакція книги Олександра Шмемана „Євхаристія: Таїнство Царства”. Львів: Свічадо. – 272 c.
 6. Богословська редакція книги Оторіно Паскуато „Миряни у Йоана Золотоустого”. Львів: Свічадо. – 248 c.
 7. Богословська редакція книги о. д-ра Володимира Ґруца «Святе таїнство покаяння у світлі Христового Воскресіння. Розуміння Cповіді в Українській Греко-Католицькій Церкві», 2011.
 8. Богословська редакція книги “Добротолюбіє або Слова й глави священного тверезіння, вибрані з творів святих і богонатхненних отців; в ньому тим, хто чеснотливий за діянням та умозрінням, любомудрієм ум очищається, просвіщається і досконалим стає”. В 2 томах. – Львів: Свічадо, 2009. – Т1. – 346 с., Т2.- 435 с.