Брендбук факультетів УКУ

Завантажити брендбук факультетів УКУ

УКУ – це перший і єдиний католицький університет в Україні, який дає не тільки освіту, але й формує багатий, всесторонній, інтелектуальний світогляд української нації. Університет, який має багато факультетів та інститутів, шкіл та підрозділів у своєму підпорядкуванні. Логотипи факультетів та їх айдентика допоможуть кожному з них та їхнім підструктурам бути індивідуальними і водночас показувати їх приналежність до Альмаматері. Усі факультети покликані зберігати правила щодо спільного їх використання.

Символіка логотипу факультетів УКУ

Три крапки (еліпсис)

 • цезура, павза, перерваність, незакінченість, незаповненість, безмовність
 • пошук прихованих сенсів
 • нескінченність пошуку і пізнання
 • невловимість думки
 • неквапливість / обережність у висновках
 • нагода зібратись з думками, відновити дар мови і назвати досі невимовне чи невимовлене
 • пауза, щоб почути іншого і щоб самому бути почутим
 • емоційна значимість
 • вияскравлення найважливішого
 • неабсолютність [знання]

Півколо

 • геометрична фігура, яка дорівнює половині кола. Півколо має потенціал для перетворення в більш досконалу фігуру – в коло
 • коло - це світ людей. За своєю формою півколо одночасно нагадує і приймач, і передавач енергії
 • півколо приймає і передає життєву іскру із своєї середини.
 • інтуїція, сила духу
 • усмішка
 • оптимізм

Галочка

 • символ книги – прагнення до знань. Розкрита книга – символізує пошук істини, Книгу Життя, вчення, дух мудрості та одкровення
 • символ птаха, що літає в небі. Птах – символ людської душі, уособлює сильну духом людину та її вольову вдачу
 • символ правильного рішення

Крапка з півколом

 • символ, що нагадує людину, яка прямує вверх, до світлого здорового майбутнього
 • символ руху, радості, здоров’я та енергії