Логотип

Символіка логотипу факультетів УКУ

 

 

 

Логотипи побудовані по модульній сітці. В основі принципу побудови лежить прямокутник, що ділиться на 7 рівних частин по горизонталі та 6 частин по вертикалі. У всіх логотипах зберігається однаковий відступ від кінця «шапки» логотипу до початку текстової частини.

Одиниця модуля – відстань від графічного зображення логотипу до початку текстової частини назви факультету. Ця відстань – відповідно модуль – квадрат – характеризує однаковий принцип поєднання логотипу факультету та логотипу школи (програми, кафедри, тощо)

  • Якщо назва школи (програми, кафедри, тощо) складається з двох-трьох слів – то лого факультету розміщувати зліва, логотип школи посередині, а назва школи справа – шрифтом Fira SANS MEDIUM верхнього регістру.
  • Напис “Український Католицький Університет” пишеться вгорі у два рядки шрифтом Fira Sans REGULAR малого регістру і розташовується відповідно до рівня логотипу факультету.
  • Якщо назва школи не має логотипу, то вона пишеться справа від вертикальної лінії праворуч від логотипу УКУ.
  • Усі частини лого узгоджені між собою відповідно до модульної структури, що зображена справа.

Написання назви школи, програми чи кафедри у випадку поєднання з логотипом факультету

Одиниця модуля – відстань від назви факультету до назви програми. Ця відстань – відповідно модуль – квадрат – характеризує однаковий принцип поєднання логотипу УКУ та напису назви програми (школи, кафедри, тощо).

  • Якщо назва програми (школи, кафедри, тощо) складається з одного або двох-трьох слів – то лого УКУ розміщувати зліва, а назву справа від вертикальної лінії.
  • Назва програми пишеться під назвою факультету шрифтом Fira Sans Medium, всі літери великого регістру, малими літерами пишуться сполучники - “і”, “та“, “з”.
  • Напис факультету пишеться вгорі у два рядки шрифтом Fira Sans REGULAR малого регістру і розташовується відповідно до рівня логотипу УКУ.
  • Усі частини лого узгоджені між собою відповідно до модульної структури, що зображена справа.

Написання назви факультету, програми та кафедри у випадку поєднання з основним логотипом УКУ

Приклад написання назви факультету, програми та кафедри у випадку поєднання з основним логотипом УКУ

  • Логотип УКУ розміщувати зліва, а лого факультету справа. Відстань між ними 2 модулі по вертикалі.
  • Усі частини лого узгоджені між собою відповідно до модульної структури.

Приклад написання логотип УКУ та логотипу факультету